Výstava bude otevřena ve stylovém prostředí od soboty 30. března až do pondělí – 1. dubna, vždy od deseti do šestnácti hodin.

Současně s tím budou po všechny tři dny v roubené chalupě předvádět členky Klubu lidové tvorby některé techniky zdobení kraslic (drátkováním, voskem, slámou), navíc také paličkování, tkaní a síťování.

Návštěvníkům se tak od soboty až do pondělí skýtá možnost vyzkoušet si šikovnost vlastních rukou pod laskavým dohledem zkušených „maléreček".

Součástí programu bude rovněž výstava velikonočních prací a jarních dekorací žáků Základní školy Pouchov. Navíc si návštěvníci budou moci prohlédnout stálou národopisnou expozici hospodářských, řemeslnických, kuchyňských a zařizovacích předmětů, které přibližují život na vesnici na přelomu 19. a 20. století.

Doprava: městská hromadná doprava autobus č. 13, parkování aut zajištěno.

Petr Švihlík, HKVS