Díky němu se zlepší dostupnost zdravotní péče pro pacienty a záchranáři získají moderní a profesionální zázemí. Lépe budou koordinovat své výjezdy s polskými kolegy. Středisko mohlo vzniknout díky dotacím z Evropské unie v rámci projektů z oblasti česko-polské spolupráce.

„Na výstavbu střediska v Trutnově se podařilo získat zhruba 19 milionů korun z Evropské unie. Další finance šly na zlepšení technického vybavení polských zdravotníků, zejména na nákup dvou nových sanitek. Záchranáři nyní budou moci lépe koordinovat své výjezdy a dále zlepšit svou pomoc všem obyvatelům příhraniční oblasti. Snáze se také dostanou ke zraněným turistům v Krkonoších,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Středisko v Trutnově vzniklo rekonstrukcí nevyužívaného chátrajícího objektu v České ulici. Kromě moderního zázemí budou čeští a polští záchranáři pořádat i společná cvičení, výměnné stáže a konference. K dispozici budou mít také pro výjezdy jednotné dvojjazyčné formuláře, které usnadní péči o pacienty.

„V novém středisku v Trutnově budou mít zázemí dvě výjezdové posádky. Hlavním cílem projektu bylo zajistit bezproblémovou součinnost zdravotníků v Česku a Polsku, zlepšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče a snížit zdravotní rizika pro lidi v příhraničí, kde zásahy záchranářů ztěžují především hory,“ řekla krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková.

V oblasti česko-polské spolupráce bylo dosud podpořeno třiašedesát projektů, na kterých se podílejí subjekty z Královéhradeckého kraje a jejich polští partneři.

Evropská unie na tyto projekty poskytla zhruba 1,6 miliardy korun. Kromě toho bylo také podpořeno již 196 mikroprojektů, na kterých se rovněž podílejí instituce či organizace z Královéhradeckého kraje.

(jh)