Ukázky bojové taktiky mezi Germány a Římany, focení dětí ve zbroji i výroba římské keramiky nebo střelba z luku. Nejen to čekalo děti a jejich rodiče o víkendu v Archeoparku pravěku ve Všestarech, kde proběhla akce Římané za humny – Germáni u nás. Návštěvníci při ní zavítali do doby dávno minulé, tedy do 1. až 5. století našeho letopočtu, kdy naši předci měli Římské impérium doslova za humny. Co to pro ně znamenalo? A jak to ovlivnilo život barbarů a setkali se a bojovali spolu? To prozradily komentované interaktivní projekce k tématu.

Kdy se můžete těšit na další akci v archeoparku? Na 13. a 14. června se chystá program, který přiblíží, jak žili lovci mamutů.