„Veškeré finanční prostředky budou její vlastní, obejde se bez jakýchkoliv dotací a bankovních úvěrů. Zdrojem pro tyto účely je nájemné od Královéhradecké provozní, a.s. za pronájem vodovodů a kanalizací a podíl na zisku provozovatele, plynoucí z majetkové účasti v této společnosti. Některé investice budou financovány za pomocí půjčky od obcí," uvedl náměstek společnosti Pavel Loskot.

Mezi největší akce plánované na příští rok patří například opravy na hradeckém Velkém náměstí. Dále pak v Chlumci, Novém Bydžově a Třebechovicích. V plánu je též zahájení revitalizace jímacích vrtů hlavní zdrojové oblasti Litá - Mokré, ze které se čerpá kvalitní podzemní voda a zásobuje většinu obyvatel královéhradeckého regionu.