„Náročná přestavba domova začala v roce 2006. Náklady, které ze svého rozpočtu hradil Královéhradecký kraj, se vyšplhaly na více než 70 milionů korun,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Pracovníci Domova na Stříbrném vrchu se budou starat celkem o padesát postižených žen.

„Rekonstrukcí v areálu domova prošly tři vilky, vyrostla zde i nová budova pro uživatele s lehčím mentálním a duševním postižením,“ řekl krajský radní Miroslav Uchytil, který je odpovědný za sociální oblast. Duševně nemocní klienti s hlubším stupněm postižení budou obývat dvě patra centrální budovy, kde se rovněž budou provádět terapie či rehabilitace. Třetí budova v areálu bude sloužit jako zázemí pro zaměstnance.

V současné době má domov 29 klientek, které dočasně bydlí v prostorách bývalého Ústavu sociální péče Opočno. Do nových prostor se nastěhují během prosince. Od ledna příštího roku pak domovu přibudou další zhruba dvě desítky nových uživatelů.

Domov bude poskytovat dva druhy sociálních služeb. Bude zde domov pro osoby se zdravotním postižením, ve kterém budou umístěny současné klientky, a domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, které potřebují pomoc další osoby. Uživatelé domova budou moci využívat nové aktivity, jako je například výroba keramiky, pěstitelské dílny, tělocvičnu, arteterapii, muzikoterapii či snoezelen – stan pro těžce postižené osoby, ve kterém jsou instalovány zrakové, čichové a sluchové podněty. Celý areál ústavu bude propojený parkem, který bude přístupný uživatelům domova i veřejnosti.