Celý průběh oslavy symbolicky připomíná příběh z perského královského dvora, kde proradný vezír Haman usiloval o úplné vyhlazení židovského národa (- nepřipomíná vám to podobný příběh?). Jeho plán však nevyšel a právě slavná záchrana židů je důvodem, proč se svátek slaví.

Purim se bude v Sionu slavit v neděli 8. března od 10 hodin a jsou na něj zvaní všichni, kteří by to rádi zažili.

A jelikož danou povinností je v rámci tohoto svátku myslet na chudé a potřebné, proběhne zde také sbírka na na oběti ISIS organizovaná nadací Krmte hladové.

Kateřina Hegerová