Už v sobotu startují v Hradci Králové mobilní svozy odpadu, jejich podrobný rozpis najdete na www.hradeckesluzby.cz.

Odpad bude postupně odvážen z 92 stanovišť ve všech částech města. Lidé by měli odpad přinášet na stanoviště výhradně v určený den a čas příjezdu sběrných aut a předávat jej přímo obsluze. V opačném případě totiž vzniká na místě černá skládka, která může být nebezpečná například pro děti, které rády prozkoumávají neznámé předměty. V případě nebezpečných odpadů jako jsou různé zbytky chemikálií nebo olejů navíc potřebuje obsluha vědět s jakou látkou zachází.

Přinést můžete například objemný odpad jako je starý nábytek, jízdní kola, matrace, pneumatiky nebo elektrospotřebiče a také některé nebezpečné odpady. Například barvy, chemikálie, nepoužitelná léčiva, ledničky, televize nebo počítače a monitory. Pracovníci mobilních svozů naopak nepřijímají suť a stavebně demoliční odpad jako je eternit nebo azbest, nákladní pneumatiky nebo odpad ze zeleně.