Pylu trav naopak vytrvale ubývá.

Dominantní alergeny:

pelyněk, plísně, trávy,
merlíkovité, kopřivovité,
jitrocel.


Pylová předpověď na další období:

V tomto týdnu vrcholí sezona pelyňku, koncem týdne začne koncentrace tohoto alergenu v ovzduší již klesat. Postupně bude přibývat pylových zrn ambrózie, vrchol sezony tohoto silně agresivního plevele přijde ve druhé polovině srpna a začátkem září. Zastoupení trav a obilovin bude naopak dlouhodobě klesat. Na stejné úrovni se bude držet pyl merlíkovitých a kopřivy. I nadále lze očekávat obrovské množství spór plísní, především rodů Alternaria a Cladosporium.

Zdroj:
www.pylovasluzba.cz