Ve vězení si vyděláte a ještě se dobře najíte, alespoň ve Valdicích – v jednom z nejpřísněji střežených žalářů to ještě donedávna šlo. V červnu se zde provalila kauza s pronášením drog, mobilních telefonů i jídla.

Při testu na přítomnost drog bylo z 307 odběrů šest pozitivních. Zabaveno bylo i několik mobilních telefonů.

Před více než dvěma týdny se kvůli této kauze vzdal svého místa dosavadní ředitel zařízení Karel Kocourek. Výrazně si ale nepohoršil, nyní zastává pozici analytika na Generálním ředitelství Vězeňské služby ČR. To společně s ministerstvem spravedlnosti provedlo v průběhu července ve Valdicích několik hloubkových kontrol.

„Zjistili jsme závažné porušování pravidel v oblasti zaměstnávání vězňů a dále pochybení při vnášení nedovolených předmětů do prostorů věznice. Na základě těchto zjištění jsme iniciovali několik trestních oznámení a personální i systémové změny,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti ve své tiskové zprávě.

Vězni prodávali svoji práci

V souvislosti s porušováním pravidel pro zaměstnávání odsouzených pak věznice čelí podezření, že někteří z nich prodávali svoji práci. Zadlužení vězňové vykazovali svůj pracovní výkon na spoluvězně, kteří dluhy nemají. Nemohla jim být tak strhávána část výdělku na úhradu dluhů. Spoluvězeň bez peněžních závazků pak za toto krytí dostával určité procento z pracovní odměny zadluženého.

,,Ministerstvo iniciovalo několik trestních oznámení pro trestný čin podvodu v souvislosti s nelegálními praktikami při zaměstnávání vězňů a trestní oznámení pro podezření z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Ministerstvo a kontrolní orgány vězeňské služby rovněž prošetřují podezření, zda se někteří zaměstnanci nedopustili porušení pracovněprávních či služebních předpisů,“ informuje tiskové oddělení ministerstva spravedlnosti.

Jak už jsme uvedli, ředitelské místo opustil Karel Kocourek, řízením je dočasně pověřen první zástupce ředitele věznice Mírov Jiří Mach.
Rezignoval také Kocourkův první zástupce Milan Sim. Na místo ředitele je vypsáno výběrové řízení, které proběhne v říjnu. Taktéž nový zástupce vzejde z výběrového řízení.

Ředitel i zástupce dostanou výsluhu

Vypovězením z pracovního poměru získají doživotní výsluhu. K výši výslužného tisková mluvčí valdické věznice Eva Francová Deníku řekla: „Výši výslužného upravuje zákon 361/2003 Sb. o služebním poměru. Odchodné řeší §156, výsluhy § 157 a 158. Konkrétní údaje konkrétních osob bohužel zveřejňovat nemohu, jelikož jde o citlivou informaci a zveřejněním by se mohlo jednat o správní delikt postihovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů.“

Ve funkci dále končí vedoucí oddělení prevence, s nímž bylo zahájeno kázeňské řízení.

Přímo ve Valdicích byla přijata další opatření, která by měla omezit pronášení předmětů do areálu.

Důsledný monitoring

Prozatímní ředitel Mach rozhodl o důsledném monitorování odsouzených, u kterých je podezření z užívání drog. Zaměstnanci budou provádět důkladnější kontroly ubytoven a pracovišť odsouzených. Změní se také systém kontroly zásilek, zaměstnanců i dalších osob (např. návštěv) vstupujících do věznice. Součástí změn bude i nákup nového detektoru drog a dvou protidrogových psů.

Historie kriminálu

Věznice je situována v objektu dřívějšího kartuziánského kláštera, který se nachází 4 km za městem Jičín, směrem na město Lomnice nad Popelkou a Semily. Založil jej v letech 1627 Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna.

V roce 1856 bylo rozhodnuto, že z bývalé kartuzie bude zřízena centrální věznice, ta nejtěžší pro tresty od 10 let po doživotí.

Fakta z věznice Valdice:

- ke dni 16.8. 2011 je v zařízení 1179 vězňů
- počet zaměstnanců: 249 příslušníků a 171 občanských pracovníků
- ke dni 16.8. bylo zaměstnáno 610 vězňů
- ve věznici v současné době působí 10 cizích subjektů, kteří odsouzené zaměstnávají

zpravodajové Deníku