XIV. VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ 2007

DNE 27. A 28. DUBNA 2007 V HRADCI KRÁLOVÉ V BUDOVĚ FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ, ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 777

PÁTEK 27. 4. 2007

Jednání – neoficiální část

16.30–17.00 Prezence účastníků

17.00–19.00 Diskuse na téma politika architektury, celoživotní vzdělávání

Společenský večer – Muzeum východních Čech

19.00–20.00 Přednáška o novodobých trendech a problémech architektury s diskusí

20.00–24.00 Společenský večer (raut, hudba, prohlídka expozic Muzea východních Čech)

SOBOTA 28. 4. 2007

Jednání – oficiální část

9.00–10.00 Registrace účastníků valné hromady

10.00–10.10 Zahájení jednání valné hromady – slovo předsedy

10.10–10.20 Vystoupení hostů

10.20–10.40 Návrh a odsouhlasení předsedajících valné hromady

Návrh a odsouhlasení programu valné hromady

Návrh a odsouhlasení složení návrhové, volební a mandátové komise

10.40–11.00 Zpráva o činnosti představenstva ČKA (písemný podklad)

Zpráva představenstva o plnění usnesení VH 2006 (písemný podklad)

Zpráva o činnosti dozorčí rady ČKA (písemný podklad)

Zpráva o činnosti Stavovského soudu ČKA (písemný podklad)

Zpráva o činnosti autorizační rady ČKA (písemný podklad)

Rozprava/Diskuse 1

11.00 Otevření kandidátních listin

11.00–11.30 Vystoupení kandidátů do samosprávních orgánů komory

11.30–13.00 Blok I – Novely řádů České komory architektů

Projednání/rozprava – novela Profesního a etického řádu – legislativní tisk č. 1

Projednání/rozprava – novela Organizačního, jednacího a volebního řádu – legislativní tisk č. 2

Projednání/rozprava – návrh Uznávacího a registračního řádu – legislativní tisk č. 3

Projednání/rozprava – novela Disciplinárního a smírčího řádu – legislativní tisk č. 4

Projednání/rozprava – novela Soutěžního řádu – legislativní tisk č. 5

13.00 Uzavření kandidátních listin a zahájení voleb

13.00–14.00 Přestávka 14.00–15.00

Blok II – Hospodaření České komory architektů

Zpráva o hospodaření ČKA za rok 2006

Návrh rozpočtu ČKA na rok 2007

15.00 Uzavření volebních uren a ukončení voleb

15.00–16.00 Diskuse (aktuální téma)

16.00–16.30 Vyhlášení výsledků voleb do samosprávních orgánů ČKA

16.30–17.30 Usnesení valné hromady 2007 Závěrečné slovo

17.30 Ukončení valné hromady ČKA 2007 Časový návrh je orientační a může být v průběhu VH usnesením změněn.

http://www.cka.cc/priloha/podklady-pro-vh-2007