V pátek 27. dubna zahájila v sále hradecké filharmonie jednání valná hromada České komory architektů (ČKA) diskusí k tématům, jež pálí současnou architektonickou obec asi nejvíce - nový stavební zákon, který vešel v platnost 1. ledna letošního roku, problematika celoživotního vzdělávání autorizovaných architektů podle požadavků Evropské unie a deklarativní Politika architektury, připravovaná jako podklad pro usnesení vlády.

O diskusi nebyl valný zájem

Diskusní blok moderoval místopředseda představenstva ČKA Dalibor Borák, kterému sekundovali jeden z duchovních otců stavebního práva České republiky Jan Mareček, (mimo jiné přednáší stavební právo na Fakultě architektury ČVUT Praha) a Petr Pávek, náměstek ministra pro místní rozvoj odpovědný za bytovou politiku, územní plánování a stavební řád.

Diskuse se aktivně účastnil prakticky pouze hradecký architekt František Křelina, aby přítomné seznámil se svým pohledem na současný stav.

V muzeu bylo o poznání živěji

Od 19 hodin se pak konala v sále Muzea východních Čech přednáška Matúše Dully, vedoucího Ústavu dějin a teorie architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě, na téma Současná slovenská architektonická scéna.

Večer se přítomní architekti v prostorách haly muzea věnovali neformálním besedám nad bohatými rautovými stoly.

Větší počet přítomných v muzeu než v jednacím sále mohl znamenat i to, že účast architektů na sobotním vrcholném jednání jejich profesní komory bude vyšší.