Ještě před pár týdny to vypadalo, že by obyvatelé Svinar mohli dostat předčasný vánoční dárek v podobě otevření zrekonstruovaného mostu. Proti je však počasí, které nedovolí dodělat finální práce.

Otevření mostu se tak odkládá na jaro příštího roku. Rozmary počasí neumožnily ani plán B, který počítal s tím, že by se před koncem roku pro motoristy otevřel jeden jízdní pruh. Stavařům dokončení mostu před koncem letošního roku zhatila zejména vlhkost, déšť a kolísavé teploty, které ovlivňují kvalitu položení dalších vrstev izolace mostovky. Tyto izolace jsou velmi důležité pro životnost mostu. Pro provedení izolace musí být celodenní teploty (nad 5°C pro izolační pásy a 8°C pro pečetící vrstvu).

„Po celou dobu jsme pracovali naplno dle harmonogramu, bohužel nepředvídatelné klimatické podmínky aktuálně znemožňují další postup prací v odpovídající kvalitě,“ uvedl zhotovitel stavby Chládek a Tintěra.

Dělníci si dají pauzu

„Harmonogram postupu prací vycházel z optimistického předpokladu příznivých klimatických podmínek, které se však nenaplnily. Pokud se podmínky do 17. prosince nezlepší natolik, aby bylo možné pokračovat v plánovaných činnostech, budou práce po dobu zimní přestávky přerušeny,“ uvedl za Technický dozor stavby Milan Pavlíček.

S přestávkou počítá i náměstek hejtmana Martin Červíček: „Mým velkým přáním bylo, abychom, byť v omezeném rozsahu, mohli provoz na mostě zahájit ještě před koncem tohoto roku. Bohužel počasí naplánovat nelze, ale kvalita provedené stavby a s tím spojená její následná životnost a bezpečnost splněna být musí. Nedávám plané sliby, ale zprovoznění mostu v plné míře od května roku 2019 slíbit mohu.“ Přes zimu bude v provozu provizorní lávka pro pěší.

Na stavbu mostu ve Svinarech v květnu příštího roku naváže zahájení rekonstrukcí silnic v Malšově Lhotě a Krňovicích.