Dotaci z kraje ve výši 400 tisíc Farní sbor Českobratrské církve evangelické nedostal, proto finančně vypomůže město. Rada města schválila dotaci ve výši dvacet tisíc korun. Na kompletní obnovu tedy částka nestačí, půjde jen o udržovací rekonstrukci.

„Jsme ale rádi, že opravu město podpořilo,“ uvedl farář sboru Filip Čapek.