Nový nástroj dorazí příští rokVýroba nástroje se však ukázala být složitější. Proto Nadační fond kulturního dědictví českých a moravských varhan, který jejich výrobu organizuje, požádal o prodloužení termínu dodání varhan. Žádost projedná ještě rada města.

,,Firma složitost výroby avizovala už koncem loňského roku. Sice jsme uvažovali, že bychom na podzimní sezonu zařadili varhanní koncerty, ale vzhledem k tomu, že kompletní program pro jubilejní 30. sezonu byl dlouho dopředu připraven, oddálení instalace nám i vyhovuje. Varhany by měly být v naší filharmonii definitivně instalovány o prázdninách příštího roku,“ vysvětlil ředitel filharmonie Václav Derner.

Upřesnil, že nástroj bude ve firmě po dokončení rozebrán, sestaven a znovu naladěn a vyzkoušen už v hradecké filharmonii. Jeho instalace si vyžádá asi měsíc prací. „Samozřejmě nás lákalo zařadit do programu nové sezony varhanní díla, ale zkušení provozovatelé a varhaníci nás upozorňovali, abychom byli opatrní. A tak jsme na jejich rady nakonec přece jen dali. Při podzimních koncertech se tak musejí návštěvníci ještě zatím spokojit se zvukem elektronického varhanního nástroje,“ dodává Derner. Neskrývá však, že na nové varhany se hradečtí hudebníci moc těší. Vybaveny budou 61 znějícím rejstříkem a budou mít 4142 píšťal. Největší z nich bude dlouhá 560 centimetrů, nejmenší bude měřit něco přes centimetr. Výstavba nových varhan přijde na 19 milionů korun. Většinu peněz zajistil Nadační fond kulturního dědictví českých a moravských varhan. Šest milionů uvolnila hradecká radnice.

Jiří Košťák

Výroba varhan pro Filharmonii Hradec Králové je vplném proudu

„Varhany jsou bez pochyb největší, nejsmělejší a nejnádhernější ze všech nástrojů vynalezených lidským duchem.“ (H. de Balzac)

Sál Filharmonie na Eliščině nábřeží přiřazují hostující sólisté – naposledy například dirigent Jiří Bělohlávek či violoncellista Jan Páleníček – bez váhání kakusticky nejlepším moderním koncertním sálům Evropy. Akusticky vyspělé architektonické řešení přitom počítá i sinstalací jevištní techniky a varhan. Nový sál tak vsobě ukrývá komplexní řešení pro veškeré městské aktivity spojené sartificiální hudbou.

Filharmonie, která se prosadila do veřejnoprávního rozhlasového vysílání festivalem Hudební fórum Hradec Králové, má připraven koncept budoucnosti hudební kultury ve městě. Projekt „Filharmonie pro hudební život města“ akcentuje mj. žánr hudebního divadla a kooperaci sdalšími institucemi, například hudební knihovnou nebo hudební katedrou UHK. Základní idea projektu vychází zdispozice a možností sálu. Široká odborná hudební veřejnost se shoduje vnázoru, že sál Filharmonie bude po dovybavení varhanami a další jevištní, případně nahrávací technikou nejen stánkem hudby, schopným plnit všechny reprezentativní funkce, ale především praktickým a účelným prostorem, jehož provoz lze bezezbytku vytížit hudebními aktivitami.

Zhlediska pragmatického politického uvažování možná svůdná představa vzniku druhého ALDISu, využitelného ke komerční agenturní činnosti, generujícího podstatnější část finančních zdrojů zvlastního provozu, bere ve světle odborných názorů za své. Politici, spolu se sponzory, rozhodli o dalším využití sálu Filharmonie, když zvedli ruku za jeho vybavení píšťalovými varhanami. Ve shodě sakustiky, organology a širokou odbornou veřejností umožnili další zhodnocení sálu, který je společným dílem centra akustických služeb SONING PRAHA a. s. a architekta Ing. A. Wagnera, do kterého přispěl svým odborným vkladem i akustik prof. Ing. V. Syrový CSc.

Prof. Syrový se podílel mj. na akustických úpravách renomovaných pražských sálů. Důvodem byla nepochybně jeho dvojí svrchovaná kompetence akustika i organologa zároveň. Představit si Dvořákovu síň Rudolfina nebo Smetanovu síň Obecního domu bez varhan, nota bene vObecním domě nově zrekonstruovaných, nelze. Varhany jsou organickou součástí koncertních sálů i vmenších městech než je Hradec Králové: vČeských Budějovicích, Teplicích, Zlínu a jinde. Nové dostal nedávno Dům hudby vPardubicích i když velikost tamní Komorní filharmonie je limitujícím faktorem, neumožňujícím plné využití varhan vtypickém symfonickém repertoáru, jak jej nabízí díla například Saint-Saënse, Mahlera nebo Janáčka. Tento repertoár patří naopak přesně do dramaturgického záběru Filharmonie Hradec Králové.

Zatímco jinde se varhany násilím implantují do často problematické dispozice stavby za cenu kompromisních řešení, vHradci Králové projektanti připravili vše dopředu. Jedině tak se lze vyhnout různým překvapením, které dodatečná instalace velkého nástroje může přinést. Píšťaly varhan totiž nezanedbatelně pohlcují zvuk. Také vlastní zvukový design varhan nelze oddělovat od akustického prostoru, ve kterém budou instalovány. Organická návaznost nástroje a prostoru představuje pupeční šňůru hudby a architektury.

Dispozici nových varhan navrhl muž nad jiné povolaný, diecézní organolog Václav Uhlíř. Nástroj má dělenou varhanní skříň – bude umístěna po obou stranách jevištních portálů tak, aby nepůsobila dominantním dojmem a vrůstala do moderního prostoru hlediště. Vžádném případě nebude omezovat možnosti uvádění scénických hudebních forem, jak se snimi vsále Filharmonie počítá. Nástroj má 61 znějících rejstříků a 4142 píšťal. Největší má délku 560 cm, nejmenší 12 mm.

Nelehký úkol zajistit finanční krytí výdajů ve výši 18,9 mil. Kč, na které bylo na základě poptávky vyčísleno pořízení nových varhan, na sebe vzal Nadační fond kulturního dědictví českých a moravských varhan. Jeho účelem je podpora oprav, rekonstrukcí, restaurování a staveb varhan vČechách a na Moravě. Nadační fond získal pro tento projekt celou řadu soukromých dárců zřad jednotlivců, podnikatelů, privátních a státních firem. Mimo jiné i město Hradec Králové. Toto se na základě rozhodnutí zastupitelstva rovněž do projektu zapojilo a smluvně zavázalo, že přispěje částkou 6 mil. Kč. Takto město získává nadační příspěvek vtrojnásobné výši svého vkladu, což je jistě velkým přínosem. Na základě smluv od dárců a poměru získaných finančních prostředků zadal Nadační fond výrobu varhan varhanářské firmě Vladimír Grygar - varhany Prostějov.

Tato firma působí již od roku 1978 a má za sebou celou řadu rekonstrukcí či výstavbu nových nástrojů. Patří mezi ně například přestavba varhan v polském Opole vkatedrále biskupství Opolského, rekonstrukce varhan vkostele sv. Petra a Pavla vOpole, restaurování varhan vpolském Kluczborku, nové varhany vLitomyšli, České Třebové, Luhačovicích, varhany pro Státní filharmonii Josefa Elsnera v Opole a na poutním místě vklášteře františkánů vpolském Annabergu. Tato firma po zadání a podepsání smluv sNadačním fondem zahájila i výrobu varhan pro Filharmonii Hradec Králové.

Výroba varhan je velmi složitý proces, který má celou řadu profesních návazností a výrobce vždy plně zaměstná. Výroba takového nástroje trvá nejméně rok. Hradečtí posluchači se tedy mohou již na nový nástroj těšit.