„Chceme jasný předávací protokol, aby se zabránilo jakýmkoliv nesrovnalostem, kterých už bylo v této věci dost,“ uvedl Luboš Janhuba, předseda správní rady nového nadačního fondu.

Naráží tak na finanční skandál, kdy více než před třemi lety Grygar s finanční pomocí Nadačního fondu kulturního dědictví českých a moravských varhan měl sestavit celý nástroj. Šest milionů korun do projektu věnovalo také město. Varhaník však prostavěl jen část a zbytek peněz zmizel. Nyní je obviněn z úvěrového podvodu.

„Vůči panu Grygarovi běží trestní řízení a magistrát vymáhá svou pohledávku na starém nadačním fondu,“ uvedl Josef Malíř, náměstek primátora. Nový fond shání finance na výrobu majestátního hudebního nástroje už přes rok, jedná se o přibližně 16 milionů korun. Čtvrtinu nástroje už od výrobce převzal, zbývá ještě sehnat částku kolem 11 milionů korun.

„Uvažujeme o nejrůznějších projektech, jedním z nich jsou i dárcovské DMS,“ řekl Luboš Janhuba.