Speciální přístroj na měření sluchu získala hradecká fakultní nemocnice pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

„Hradecká ORL klinika se specializuje na celoplošný screening sluchu a diagnostiku poruch sluchu u novorozenců. Proto se snažíme získat přístroje a metody k šetrnému a přesnému měření sluchu u malých i těch nejmenších pacientů. Nový přístroj Sentiero Advanced nám pomůže rychleji určit přesnou diagnózu a navrhnout léčbu přesně podle potřeb pacienta," přibližuje Viktor Chrobok,  přednosta ORL kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Ruční provedení

Přístroj, kterým začne klinika ORL vyšetřovat své pacienty již od příštího měsíce, je unikátní na trhu audiologické techniky. Je to první přístroj, který kombinuje tónovou audiometrii a další metody měření kvality sluchu v ručním provedení.

Díky novým technologiím je možné provádět potvrzující diagnostiku po orientačním měření sluchu u novorozenců, neurologickou diagnostiku i objektivní vyšetření prahu sluchu.

Čím dříve, tím lépe

Včasné odhalení poruchy sluchu u novorozenců má zásadní význam pro jejich další vývoj. Zvláště když se jedná o velmi závažné sluchové ztráty až hluchotu.

„Dnes je možné sluch, zatím jako jediný smysl, účinně nahradit elektronickou protézou – kochleárním implantátem. Důležité je ale poskytnout implantát malému dítěti co nejdříve, optimálně kolem prvního roku života, aby se sluchové dráhy v mozku mohly normálně vyvinout a dítě se naučilo správně mluvit. Většina dětí, kterým byl poskytnut implantát včas, může navštěvovat normální školu pro slyšící," uvádí  Jaroslava Příhodová, ORL specialistka.

Na pořízení se finančně podílel i nadační fond Dar sluchu. „Část financí jsme získali z výtěžku ze vstupenek na koncert Felixe Slováčka," upřesňuje Gabriela Dänemarková, ředitelka nadačního fondu Dar sluchu.   (jap, kva)