Svozový automobil a pořízené kontejnery za necelých 3,5 milionu korun budou sloužit třem místním částem obce: Skalice, Skalička a Číbuz. Lidem tak ulehčí od přebytečného bioodpadu, kterého je stále více kvůli snížení chovu domácích zvířat. „Bioodpad bude uskladňován v kontejnerech, které budou pravidelně odváženy svozovým vozidlem na sousední kompostárnu, kde bude následně surovinově dále využit. Uskladnění a svoz bioodpadu bude pro občany obce zcela zdarma," dodal starosta.