Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap, přičemž první z nich začala už v letošním roce stavbou nového oplocení a vytvořením prostoru pro přeložky elektrických a telefonních kabelů.

Druhá část bude pokračovat na jaře příštího roku výměnou dožilé kanalizace a následným vybudováním nových parkovacích ploch, které bude moci využívat nejenom maminky při vyzvedávání svých dětí, ale i obyvatelé z okolních panelových domů. (ph)