V průběhu let sice přísliby od vedení krajského města slyšeli podle nedávného vyjádření z radnice se s výstavbou sportoviště počítalo již v tomto roce nicméně na místě budoucího sportovního zázemí je stále jen pole.

„Do svých zásadních priorit jsme to dali už v roce 2002,“ uvedl předseda komise místní samosprávy Jan Klubíčko s tím, že na situaci ohledně absence hřiště pro děti často upozorňuje i školní komise. A aby se místní základní škole dařilo plnit osnovy, musí žáci zajíždět na sportoviště na různých místech krajského města.

MÍSTO PRO NOVÉ HŘIŠTĚ SE HLEDALO LÉTA

Už od proměny areálu bývalého Meteoru začalo město hledat pozemky, na kterých by se nové hřiště pro obyvatele Svobodných Dvorů vystavělo. Místní škola do roku 2001 využívala soukromý pozemek. Majitel v témže roce škole smlouvu však neprodloužil. O rok později alespoň dílčí změny doznalo okolí místní sokolovny, leč s příslibem, že se nemá jednat o adekvátní náhradu za slibované nové sportovní zázemí.

V návaznosti na to si ve stejném roce dala komise místní samosprávy do prioritních požadavků vybudování standardního školního hřiště a pro vedení krajského města byl vytipován i pozemek.

Po dlouhých jednáních, kdy původní majitel od příslibu prodeje pozemku městu nejdříve upustil, se podařilo patřičné místo zajistit.

V roce 2013 se podařilo hradecké radnici celou záležitost s výkupem potřebného pozemku vyřešit. Následně vznikla i celá koncepce toho, jak bude vypadat zbrusu nová podoba sportoviště. O rok později se dořešil i odkup druhého potřebného pozemku.

V říjnu 2015 pak proběhlo výběrové řízení na zhotovitele potřebných dokladů a vypracování projektové dokumentace k zadání a provedení stavby. Přestože v tento moment už místním svitla naděje, že sportovní hala s atletickým oválem už je doslova za dveřmi, celý projekt provází zdržení. Jelikož výstavba bude pro město nákladnou investicí počítá se s 50 miliony necelou polovinu této částky by měly pokrýt dotace od státu. Klíčovým faktorem je pak datum, do kterého se podaří získat stavební povolení. To je totiž základní podmínkou pro udělení dotací, o které se musí zažádat do konce roku. V současné chvíli vše závisí na rychlostí s jakou se vyřídí územní rozhodnutí. Mezi místními tak převládá obava, aby se s výstavbou areálu vůbec začalo v roce 2019.

KONCEPCE SE MUSELA ZMĚNIT

Za průtahy podle vedení hradecké radnice stojí to, že původní koncepce zcela neodpovídala současným legislativním požadavkům. „Zpracovatel projektové dokumentace tak koncepci musel upravit,“ uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich s tím, že kvůli zákonu se změnila i koncepce z plynového vytápění na elektrické. Důvodem je fakt, že stavba je navržena jako takzvaná budova s nulovou spotřebou energie. Následně se do letošního dubna řešily i otázky nové smlouvy se zprostředkovatelem elektrické energie.

„Získání územního rozhodnutí se předpokládá v průběhu září,“ dodal Jindřich Vedlich s dodatkem, že získání stavebního povolení je v letošním roce nepravděpodobné.

ZDRŽENÍ KVŮLI POVOLENÍ A DOTACÍM

Do Svobodných Dvorů se tak se vší pravděpodobností v příštím roce stavební stroje „nenastěhují“. Celý projekt kromě stavebního povolení totiž závisí i na dotacích od státu.

„Ty by se mělo podařit získat, ale vzhledem ke změnám dotační politiky MŠMT a podmínek jednotlivých dotačních titulů o ně bude město žádat až v době, kdy bude projekt kompletně připravený, protože následné čerpání peněz je časově omezeno,“ upřesnil Vedlich.

Přestože se v nejbližší době s výstavbou sportovního areálu nezačne, místním svítá alespoň malá naděje, že s projektem nového sportoviště na ně hradecká radnice i po letech nezapomněla. S tím souvisí i přání předsedy místní samosprávy. „I když jsme okrajová část Hradce, bylo by dobré, aby se na nás pořád nezapomínalo,“ vyslovil přání Jan Klubíčko.