Návštěvníci se dočkají ukázky historické i moderní hasičské techniky, simulace dopravní nehody a hasebního zásahu požáru automobilu, zásahu malých soptíků ze Sovětic. Chybět nebude ani ukázka požárního útoku malých hasičů z Libřic a od sedmnácti hodin vystoupení dechové hudby Valanka. Od dvaceti hodin do dvou ráno zahrají rockové kapely Osaka a Kodiak.

Celá akce se bude konat na letním parketu ve Výravě a přilehlém okolí a je zdarma. Představí se zde sbory dobrovolných hasičů se svojí technikou z Opočna, Čeperky, Černilova, Českého Meziříčí, Malšovy Lhoty, Jásenné a další.

Sbor dobrovolných hasičů ve Výravě založilo sedmadvacet lidí v roce 1882. Starostou sboru byl zvolen Josef Hojný a velitelem Josef Zilvar. V témže roce hasiči zakoupili dvouproudovou stříkačku na ruční pumpování v ceně 1020 zlatých. Patřilo k ní ještě dvě stě metrů hadic a jedna savice.

Tato investice se vyplatila o rok později, kdy sbor ve Výravě zasahoval u pěti požárů. Za zmínku stojí i požár v roce 1884 , kdy hořel větrný mlýn u Zilvarů.

V roce 1940 zemřel poslední zakládající člen František Jindra.