Obec se 420 obyvatel také chystá stěhování obecního úřadu, nebo hráze, které pomohou ochránit obec před přívalovou povodní, říká v rozhovoru pro Deník výravská starostka Eva Nepokojová.

Některé obce budují za desítky milionů kanalizace a čistírny, vy jste se vydali jinou cestou?
V obci nemáme centrální čistírnu odpadních vod. Podle legislativy musíme však řešit kvalitu vypouštěných odpadních vod. Zhruba třetina domácností odvádí přečištěné splaškové vody do obecní kanalizace a dvě třetiny pak přímo do Výravského potoka. Centrální kanalizace a ČOV by byla velmi drahá varianta. Není to jen samotné zbudování, ale také bychom pak platili provoz čistírny. Také by to znamenalo rozkopat celou Výravu a zrušení už fungujících čisticích zařízení u jednotlivých nemovitostí. Nakonec jsme se po důkladném zvážení a po četných debatách s odborníky rozhodli, že každá nemovitost si bude čištění odpadních vod řešit individuálně a obec to podpoří dotačním programem, který jsme vyhlásili loni v létě a potrvá ještě dva roky. Každému, kdo zmodernizuje, přispějeme 20 tisíc korun. Někdo to už má vyřešené, jinde musí zřídit domácí čističky, nebo doplnit k septikům dočišťovací filtry. Často už to konkrétní řešení totiž nevyhovuje stávající legislativě.

Kolik to bude obec stát?
Celkem máme zhruba 150 nemovitostí, úpravy se podle našeho odhadu týkají asi stovky. Takže obec by to během tří let trvání dotace mělo přijít asi na 2 miliony korun. Zatím si požádalo o dotaci osm nemovitostí, ale musíme si uvědomit, že se žádá až po kolaudaci a vše udělat trvá třeba rok, takže další žádosti budou přicházet.

Třetina obce je napojená na splaškovou kanalizaci, bude se platit stočné?
Letos jsme pro tyto nemovitosti zavedli stočné ve výši 24 korun za kubík. Tyto domácnosti ale nebudou muset platit kontrolní odběry kvality vypouštěné odpadní vody. To si nechává čtyřikrát ročně dělat obec. Ti, kteří nejsou připojení ke kanalizaci, platit stočné nebudou, ale podle vydaných povolení k vypouštění odpadních vod by si měli dvakrát ročně nechat kvalitu vypouštěné vody zkontrolovat.

Trápí Výravu růst cen energií?
Největší položky se týkají provozu obecního úřadu a veřejného osvětlení. To jsme v roce 2019 zmodernizovali, máme tady úsporná ledková svítidla. Snažíme se šetřit, víc asi dělat nemůžeme.

Máte zateplený obecní úřad?
To ano, ale budeme se stěhovat. Před podpisem je smlouva na rekonstrukci interiérů v přízemí bývalé školy, kam by se měl obecní úřad začátkem příštího roku přemístit. Rozpočet je na tři a půl milionu korun. Získáme víc místa nejen pro úřad, zasedací místnost, obecní archiv a zázemí obce, ale větší bude i knihovna. Ta bude moci pořádat třeba menší akce pro občany. Budova už je zateplená od roku 2012.

Z čeho rekonstrukci zaplatíte?
Máme požádáno o dotace, ale teď nejsme schopní říct, jestli uspějeme. Pokud by to nevyšlo, tak s investicí počítáme v našem rozpočtu.

Co bude se starým úřadem a knihovnou?
To je otázka, kterou bude řešit asi až nové zastupitelstvo po zářijových komunálních volbách. Ale dovedu si přestavit, že by se tady vybudovaly dva až tři obecní byty. Ty by mohly sloužit třeba jako startovací bydlení pro zdejší mladé rodiny. Časem bude obec byty pro své občany určitě potřebovat.

V roce 2016 se Výravou prohnala blesková povodeň, podařilo se už nějak lépe místní potok zajistit?
Máme v plánu společně s Povodím Labe vybudovat v horní části obce dva suché poldry, které by právě přívalové vody mohly zadržet. Teď dokončujeme změnu číslo jedna územního plánu. Uvidíme, kdy se akci ve spolupráci s Povodím Labe podaří zrealizovat, rozhodně je to věc, na které budeme intenzivně pracovat.

Jak jste spokojení s tím, jak ve Výravě funguje prodejna?
Musím říct, že moc. Budovu prodejny obec koupila v roce 2019. Předtím byl obchod dva roky zavřený. Sehnali jsme dobrého nájemce, vietnamskou rodinu, která se o obchod dobře stará. Mají nejen potraviny, ale také smíšené zboží. To se hodilo v době covidu. Na provoz obchodu jsme poslední dva roky získali dotaci od Královéhradeckého kraje, vždy po 50 tisících. Dalších 50 tisíc přispívá podle pravidel dotace ročně obec a nájemci pak platí nájem 60 tisíc korun za rok. Pro nás je obchod důležitý, ostatně která obec se čtyřmi stovkami obyvatel může říct, že má obchod, který je otevřený i o víkendu.

Ve Výravě si každý čistí odpadní vody sám, říká starostka Eva NepokojováZdroj: Deník/Jiří Fremuth

S opravou výravské silnice počítá kraj nejdřív za tři roky

Opravu cesty z Jílovic přes Výravu až po napojení na silnici 308 chystá hradecký kraj. Cenu rekonstrukce šestikilometrového úseku odhaduje kraj na 100 milionů korun. "Na přípravě opravy zmíněné komunikace pracujeme. V současnosti je hotová projektová dokumentace a Královéhradecký kraj nyní zajišťuje majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků a doklady k žádosti na vydání územního rozhodnutí a následného stavebního povolení," říká krajský radní pro dopravu Václav Řehoř s tím, že práce by mohly začít v roce 2025.