„V tomto případě se podařilo sladit informace z písmených zdrojů spolu s konkrétními nálezy. Odkryli jsme pozůstatky hostince, který byl postaven částečně ze dřeva a také z kamene. Stavba shořela 15. července roku 1912,“ uvedl hradecký archeolog Radek Bláha.

Badatelé dále zjistili, že v místech spolu s hostincem, který vznikl ve čtyřicátých letech 19. století, stávaly i další objekty – pravděpodobně stáje a obytné domy. Všechny byly zničeny požárem.

Jedním z hlavních cílů archeologických sond bylo zjištění jakýchkoliv skutečností o existenci kostela sv. Mikuláše, který právě v místech před kostelem podle některých pramenů stával do roku 1436. Měl kolem něj být i hřbitov. Není to však dosud archeologicky potvrzeno.

„Domnívali jsme se, že bychom právě pod hostincem mohli nějaké důkazy nalézt. Zatím se našla pouze gotická cihla, která by mohla pocházet ze sakrální stavby a záušnice, což byl hojně rozšířený dar pochovaným. To jsou artefakty, které by o přítomnosti kostela mohly svědčit,“ doplnil Radek Bláha. Archeologové budou na náměstí pracovat až do konce července.