„V letošním roce je naším hlavním cílem kontrola, údržba a kalibrace  takzvaného Brewerova spektrofotometru, který byl v roce 2010 úspěšně instalován na argentinské stanici Marambio – ostrov Seymour, v oblasti Antarktického poloostrova. Tento přístroj již  pátým rokem provádí monitoring celkového množství ozonu v atmosféře  a  slunečního ultrafialového záření v oblasti Antarktidy. Zároveň bude provedena pravidelná  kalibrace a údržba měřící techniky," prozradil Michal Janouch.

Před více než šestadvaceti lety byla podepsána mezinárodní smlouva, na jejímž základě se činí konkrétní opatření k zastavení poškozování ozonové vrstvy Země.

Data o stavu ozonové vrstvy využívají vědci z celého světa. Světová meteorologická organizace v Ženevě (WMO) a Program OSN pro životní prostředí (UNEP) je používá k aktuálnímu hodnocení stavu ozonové vrstvy v oblasti Antarktidy.

„Tato data také využívají vlády, které spolupracují v rámci Montrealského protokolu a Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy pod OSN  k tomu, aby rozhodly, zda je nutné celosvětovou regulaci zpřísnit a jak. Vědci dávají podklady k tomu, aby politici rozhodli, jak správně jít dál," dodal Janouch.

Pokud vědce nezradí technika, budou o expedici informovat na stránkách www.antarktida-ozon.cz.

„Chceme přinášet nejen obrázkové informace v galerii, ale také video na internetových stránkách," zakončil Janouch.