To se velmi pozitivně odrazí ve financování vědy na fakultě v příštích letech.

Přetrvává vysoká úroveň práce

Úspěchu si velmi ceníme, neboť jsme se stali nejvýkonnější vědeckou institucí nejen ve městě Hradec Králové, ale v celém Královéhradeckém kraji. Potvrdili jsme tak vysokou úroveň vědecké práce na fakultě z minulých let. Sportovní terminologií řečeno - nejenže dokážeme zvítězit, ale svá vynikající umístění dokážeme obhajovat, což je, přirozeně, vždy velmi těžké.

Jen pro ilustraci - vědci z fakulty během minulého roku (tedy 2013) opublikovali své výsledky ve více než 140 pracích ve velmi prestižních mezinárodních (zahraničních) časopisech, časopisech s tzv. impaktním faktorem, podali pět patentových přihlášek tuzemských a jednu mezinárodní. Navázali spolupráci nejen s celou řadou dalších zahraničních univerzit a fakult, ale také s domácími institucemi. A co je zvláště chvályhodné, prohloubili kooperaci s vynikajícími laboratořemi pracujícími v Hradci Králové, především na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a na Lékařské fakultě UK.

Motivace vědců

Prostředky, které fakulta tímto způsobem získává, slouží jednak k další motivaci jejích pracovníků, neboť je možné tímto způsobem navýšit mzdy, ale především pro další rozvoj a obnovu přístrojového vybavení, neboť bez špičkových vědeckých přístrojů není možné dělat špičkovou vědu. Zcela jistě se zde projevila snaha motivovat fakultní vědce formou přímé zainteresovanosti na jejich výsledcích, neboť nejen jejich odměny, ale i prostředky pro další práci jsou odvozovány z jejich podílu na vědeckých výsledcích. A to byl jednoznačně krok, který se vyplatil.

Alexandr Hrabálek