Pro všechny návštěvníky je připraven bohatý program, který zahájí v 10.30 hodin dechový orchestr VČE z Hradce Králové. Během dopoledne vystoupí mažoretky ze souboru Carmen.

Přibližně ve 14 hodin se předpokládá příjezd kolony historických vozidel, kterou pořádá Vehicle Club WW II Praha ve spolupráci s akciovou společností Lázně Velichovky. Následovat bude ukázka vojenské bitvy před Masarykovým domem.

Odpoledne zpříjemní pestrý výběr kapel a zpěváků, který bude završen kolem 18. hodiny velkolepou událostí jak pro děti, tak dospělé. Mimo jiné vystoupí oblíbená těžkotonážní skupina Maxim Turbulenc či kapela Support Lesbiens.

Na závěr celého dne je připravena taneční zábava v Restauraci Pod kaštanem, která začne v 19 hodin. Po celý den bude k dispozici dětský koutek se zábavným programem, atrakcemi, soutěžemi a mnoha překvapeními. (zr)