Od lijáků, které zasáhly Jílovice, Librantice, Výravu a další obce uplynulo již několik dní. Postižené vesnice se pomalu vzpamatovávají z povodní 
a začínají se sčítáním škod. Třebaže se prozatím jedná pouze o prvotní hrubé odhady, jisté je, že škody se vyšplhají do řádů milionů. Jednatelé zatopených obcí rovněž hledají způsoby, jak do budoucna podobným katastrofám zabránit.

Milionové škody. Povodni nezabránil ani poldr

Zatopené domy, poničené silnice, bahnem zanesené rybníky, ale i zničené tenisové kurty. To je jen krátký výčet škod, které za sebou zanechal běsnící živel.

V této nelehké situaci se starostové postižených obcí obrací na Královéhradecký kraj s žádostí o pomoc. 
A jak je již z prvních reakcí patrné, úřad se k těmto prosbám neotočí zády.

„Předně kraj pomůže 
s opravou silnice přes Výravu, která byla během povodně poškozena," vyjádřil se hejtman kraje Lubomír Franc k tomu, jakým způsobem bude namířena pomoc Výravě.

Výravští rovněž počítají 
s uspořádáním veřejné sbírky, kterou jim úřad posvětí po dodání veškerých potřebných podkladů.

O pomoc kraje zažádal 
i starosta Jílovic Václav Ježek. Zde úřad vypomůže především po administrativní stránce věci, aby byly při žádostech o dotace dodrženy veškeré právní předpisy a nehrozily sankce za porušení dotačních smluv.

Tenis si už nezahrají

„Hrubý odhad škod včetně těch na majetku 
se pohybuje v rozmezí pěti až šesti milionů korun. Byl jsem instruován, jakým způsobem vznést žádost 
o příspěvek, kterou dodám do 9. června na zasedání Rady kraje," říká Václav Ježek, který nepočítá s renovací poničených tenisových kurtů: „Finance, kterými budeme disponovat, půjdou na čištění zanesené kanalizace či opravy komunikací. Na tenisové kurty se již určitě nedostane. Mrzí mě to, protože kurty jsou tím jediným, co zde po sportovní stránce máme. Nejspíš budou muset být rozebrány."

Starosta se zároveň intenzivně zabývá otázkou, jak podobným katastrofám 
do budoucna zabránit, případně je omezit. „Disponujeme dvěma záchytnými rybníky a suchým poldrem, které by nás měly před velkou vodou ochránit. Nyní jednáme o prohloubení suchého poldru takovým způsobem, aby byl účinnější," uzavírá Václav Ježek.

Radek Kozel