Zatím se ale nic neděje a v nejbližší době ani dít nebude. S rekonstrukcí totiž musí souhlasit tamní vlastníci nemovitostí, radním se ale nedaří přesvědčit rovnou 12 z nich. „V některých případech už jsme poslali dvě obsílky a lidé nereagovali. Nabízím i osobní setkání, chodím za nimi společně s panem architektem," stýskal si náměstek primátora pro rozvoj města Jindřich Vedlich. „A jak dlouho na ně budeme čekat? Deset let?" Rozčilovala se paní Schejbalová, která v historickém centru města dlouhé roky žije. „Čekat na ně nemůžeme, musíme je bohužel nějak obejít, takhle to dál nejde," uklidňoval všeobecnou nevoli primátor města Zdeněk Fink.

Pak už se dostal ke slovu i autor vítězného návrhu rekonstrukce architekt Jiří Krejčík. Současný vzhled náměstí přirovnal k velkokapacitnímu parkovišti: „V tuto chvíli tam není šance najít nějakou pěknou klidovou zónu, a to bychom chtěli do budoucna změnit," vysvětlil Jiří Krejčík.

Následně představil tři fáze oprav, kterými by mělo náměstí postupně projít.

Nové náměstí: SMS kašna, WiFi a zeleň

Hradec Králové - Náměstí se tedy bude opravovat postupně. Kdy k tomu dojde, je zatím ve hvězdách. Ať tak či tak se architektonicky rozdělí na tři části –  rušnou, klidovou a shromažďovací. Rušnou část reprezentuje podloubí plné restaurací, barů a obchodů. „Čilý společenský ruch tam ještě podpoříme silnějším osvětlením. Silnice tam bude normálně průjezdná, jak jsou lidé zvyklí a  navíc přidáme odstavná obrátková stání pro automobily," vysvětlil autor návrhu architekt Jiří Krejčík.

Protilehlá strana je naopak podle něj klidnější, odpočinková zóna, kterou obohatí jednořadá promenádní alej nižších stromů. Osvětlení tam bude intimnější, speciálně nasvítí chrám sv. Ducha a Bílou věž.

S prostřední částí náměstí návrh počítá jako s místem pro shromažďování obyvatel. „Město ho může využít pro různé akce, které pořádá," navrhoval Krejčík. Oprav se prý také dočká morový sloup, kolem kterého zmizí stávající záhon a vznikne také nová kašna, která by měla jít ovládat telefonem: „Tuto funkci plánujeme zavést do budoucna. Pošlete SMS zprávu a podle vašeho čísla se vygeneruje vodní efekt," dodal.

Žádné obrubníky

Dominovat historickému náměstí má také nová dlažba.  Bude různorodá a pestrá, v plánech města je zachovat hlavně historické stopy, které jsou právě na dlažbě i po letech stále patrné. Ty, které odolaly zubu času se pouze obnoví, jinde se udělají repliky. „Mozaiková dlažba před starou radnicí je stále trochu vidět, tu osvěžíme. Jiným materiálem plánujeme vydláždit také okolí chrámu sv. Ducha. Dříve tam totiž býval hřbitov," osvětlil Krejčík. „Také počítáme s tím, že celé náměstí by bylo prostoupeno internetem, byl by tam tedy volný přístup k síti WiFi," uzavřel.

Přítomní občané návrh přijali rozpačitě: „Vždyť to bude vypadat jak u nádraží. Dlažba a vodotrysky," rozčilovala se jedna z dam. „Já bych to tak černě neviděl. Neříkám, že to splňuje moje představy, ale cokoli bude lepší, než jak je to tam teď," reagoval mladý muž v poslední řadě.

Michaela Zumrová