Podle zákona nyní společnosti nesmí drůbežárny provozovat. „O povinnosti mít platné integrované povolení věděli všichni již od roku 2003, je to tedy nezodpovědnost firem, že o vydání povolení včas nepožádaly,“ komentuje případ Martin Hyťha z občanského sdružení Děti Země.

„Podle zákona by nyní měl být provoz velkochovů zastaven až do doby, než pro ně bude příslušné integrované povolení vydáno a nabude právní moci,“ popisuje další možné právní důsledky Hyťha.

V případě Pardubického kraje jde podle Dětí Země o dva velkochovy, a to ve Svinčanech, kde kapacita drůbežárny čítá 120 tisíc nosnic, a o Slepotice se zhruba 117 tisíci brojlerů. Na Slepotice upozornili aktivisté již před časem, a to v souvislosti s tím, že dotyčná společnost nenahlásila do integrovaného registru znečištění emise amoniaku vyprodukované za rok 2005.