Ten mimo jiné vyslovil přesvědčení, že touto činností se musejí zabývat především renomované firmy mající dlouholeté a evropské zkušenosti.

Cestou i v České republice může být model společností specializovaných na výrobu a čištění vody, jako je tomu například ve Francii. V diskusi o podmínkách kladených České republice doporučil razantnější přístup české strany při vyjednávání.

„České vodárenství je na vysoké úrovni“, připomněl senátor. „Oproti tomu například Brusel nemá dodnes vyřešeno odkanalizování a čištění odpadních vod“.