Zdražení vody může být nižšíTechnicko–provozní náměstek vodohospodářské společnosti VaK Pavel Loskot řekl, že výsledek nové žádosti by měl být znám v září. Připraveny jsou tři varianty projektu.

Pokud dotace z EU bude, počítá se se zdražením stočného o tři koruny. Nejhorší případ bez peněz EU uvádí zvýšení o 11 korun.
„Práce začnou v příštím roce. Jsme optimisté a věříme, že dotace z Evropské unie získáme. Pokud ne, jsou i jiné možnosti, s nimiž počítají i další varianty řešení projektu,“ řekl náměstek Loskot.

„U žádosti společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové se část věcí vyjasnila. Částečně známe kritéria, která chce Evropská komise dodržet. Je jasné, že veškeré nové náklady na vyšší kvalitu vypouštěných vod znamenají vyšší nároky na energie a chemikálie. A to samozřejmě vodu zdražuje. Je však ale třeba připomenout, že v době, kdy se VaK transformoval a rozdělovala se provozní a vlastnická funkce, jsme potřebovali souhlas státu. Proto bych se nyní státu ptal, jestli dnešní problémy již v té době předvídal a uvědomoval si je. Město Hradec Králové na možná rizika upozorňovalo a nechalo se státem ujistit, že nebudeme ochuzeni o případné dotace Unie. Odpověď státu tehdy byla, že žádný problém nebude,“ říká europoslanec Oldřich Vlasák.

Věří, že Česká republika šest miliard od Evropské unie získá. „Je jen otázkou, na jaké projekty. Hradecké společnosti VaK by měl pomoci i stát,“ upozornil. Jak Vlasák dodává, v současné době se připravují v otázce dotací Evropské komise na vodohospodářské projekty aktivní vyjednávání ve Společném řídícím výboru.