Jedna ze změn v rámci sociálních reforem se týká také lidí v evidenci úřadu práce. Pokud do dvou měsíců nenajdou zaměstnání, měli by nastoupit na veřejné práce. Když odmítnou, mohou přijít o podporu v nezaměstnanosti a budou z evidence vyřazeni.

Rozhodující úlohu v této novince by měly sehrát radnice. Po dohodě s úřady práce by měly právě tyto veřejné služby zajišťovat.

„Podmínky ministerstvo alespoň částečně změnilo. Do veřejných služeb by tak nepatřily jen úklid města nebo údržba zeleně, ale nezaměstnaní by se tak mohli zapojit i do práce v nemocnicích, ve školství, v oblasti životního prostředí či v sociální, charitativní nebo sportovní oblasti. Vlastně seto týká celého neziskového sektoru a tedy organizací, které města stejně finančně podporují,” vysvětluje tajemnice novobydžovské radnice Marcela Česáková.

Jak dodala, měl by být nastaven systém tak, aby v rámci informačního systému radnice i úřad práce věděly o potřebách jednotlivých organizací.

„Ale zatím se vše upřesňuje. My jsme úřadu práce nabídli, že bychom zachovali na několik měsíců člověka, který organizuje veřejně prospěšné práce. Na starosti bychom totiž měli mít jak lidi s dávkami hmotné nouze, ale také dlouhodobě nezaměstnané. Uvidíme,” dodala Česáková.

Spolupráci s úřadem práce potvrdil také tajemník chlumecké radnice Pavel Školník. „Nestaráme se pouze o lidi ze samotného města, ale i z okolních obcí. A zatím si dost dobře nedokážu představit, že pro ně zajistíme veřejnou práci. Jak se zajistí kontrola? Budeme to dělat my, nebo úřady práce? Budeme tu vydávat nářadí? Jak to bude s pojištěním? Například zimní období by bylo velký problém, kam nezaměstnané poslat. To budeme čekat na sníh? A také stále diskutujeme například o tom, co s maminkami, středoškolačkami, které se vracejí z mateřské dovolené a zatím práci nemají,” řekl l Školník.

Jsou to otázky, na které radnice společně s úřady práce hledají v současné době odpověď. Jak nám oba tajemníci potvrdili, až praxe ukáže, jak bude situace v prvních měsících příštího roku vypadat.