Obec zabodovala u poroty především díky kvalitnímu rozvoji, udržování venkovských tradic či aktivní spolkové činnosti. Růst vesnice je patrný na každém kroku. Staví se nové rodinné domy, byla vybudována čistírna odpadních vod a kanalizace, rekonstrukce se dočkal obecní úřad, vodovod či tělocvična základní školy.

Do budoucna se obec chystá postavit cyklostezku, sběrný dvůr a rozšířit mateřskou školu.

Na to všechno bude moci použít i milion korun, který jí jako krajskému vítězi náleží. Kromě Nepolis uspěly i další obce.

Modrou stuhu za společenský život letos získala Dolní Kalná, Bílou stuhu za činnost mládeže Sovětice, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí Lovčice a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu Božanov.

Udělená ocenění:

Nepolisy - Zlatá stuha za vítězství v krajském kole
Dolní Kalná – Modrá stuha za společenský život
Sovětice – Bílá stuha za činnost mládeže
Lovčice – Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Božanov – Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Cena hejtmana Královéhradeckého kraje:
Miletín – za provázanost krajiny s historií
Velké Petrovice – za spolupráci spolků
Batňovice – za vedení knihovny
Libčany – za naučnou stezku
Dobrá Voda – za vedení kroniky

Diplomy Královéhradeckého kraje:
Vysoká nad Labem – za úctu k historii
Vrbice – za péči o sakrální památky
Žďár nad Metují – za originální zpracování historie
Dolní Přím – za vytváření podmínek pro využívání volného času

Věcná cena hodnotitelské komise Vesnice roku:
Studnice – za trvale udržitelný rozvoj venkova

Cena Spolku pro obnovu venkova:
Markvartice – za péči o vesnickou architekturu

Cena naděje pro živý venkov:
Pšánky