Na druhém místě pak skončila horská obec z trutnovského okresu Strážné se svou nápaditou a pečlivě připravenou prezentací, a nadšením místních obyvatel při zapojování do tradičních akcí, z nichž nejznámější je karneval s Krakonošem.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova organizátoři vyhlašují už od roku 1995. Ze všech třinácti krajů České republiky se letos přihlásilo 228 obcí. V Královéhradeckém kraji hodnotitelé posuzovali celkem šestnáct obcí. Kromě vítězných Stěžer uspěly v různých oblastech i další vesnice.

Z hradeckého okresu to byla třeba Šaplava, když tamní obyvatelé dostali cenu naděje pro nový venkov za místní spolkový život a občanskou společnost, Librantice pak ocenil hejtman za volnočasové aktivity občanů.   (vm)