Základním cílem projektu je rozšířit možnosti výuky odborných předmětů nejenom v teoretické, ale i praktické části výuky.

K rozšíření oborů dojde díky podpoře Evropské unie, jež se podílela dotací 6 milionů korun. Škola za ně pořídí i obdobné učebny s novým a moderním vybavením.

„Výuka zaměření veterinární technik laborant v naší republice neexistuje, absolventi oboru veterinární prevence si musí potřebné znalosti doplňovat až v praxi, výuka tedy zvýší možnost jejich okamžitého uplatnění na trhu práce,” řekl krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek. Nový obor odborně zaštítí povolané osoby. „Na vzniku specializovaného oboru se budou podílet i odborníci z vysokých škol, soukromého sektoru i státních organizací,“ upřesnil Jiří Nosek.

Vytvoření oboru reaguje i na potřeby a poptávku současného trhu práce.

Součástí projektu je i práce s talentovanými žáky a propagace přírodovědných oborů mezi žáky středních a základních škol regionu.

Královéhradecký kraj na svých středních školách dlouhodobě podporuje odborné vzdělávání. Letos například dokončil stavbu specializovaných vzdělávacích center na trutnovské lesnické akademii a středních odborných školách v Hradební a Vocelově ulici v Hradci Králové.

V příštím roce dokončí další centrum zaměřené na stavebnictví v Náchodě.

Celkem na tyto čtyři projekty získal Královéhradecký kraj 125 milionů z EU.