„Nemocnice v Pardubicích, Litomyšli a Ústí nad Orlicí měly natolik špatné výsledky, že by se jim zřejmě na konci roku plánované ukazatele splnit nepodařilo. Vedení kraje jim proto nařídilo předložit krajské radě soubor nápravných koncepčních a zejména operativních opatření,“ sdělil vedoucí oddělení komunikace Pardubického kraje Ivan Hudeček.

Pololetní výsledky nemusí být ale směrodatné. „V účetnictví nemocnic nejsou zatím zachyceny některé účetní operace a případy, které ovlivní i hospodářský výsledek za celý rok, například zúčtování Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2009,“ uvedl Hudeček.

Spoléhat se na dodatečné vyúčtování pojišťoven však může být ošidné. Ředitel Orlickoústecké nemocnice Martin Procházka rezignoval minulý týden na svou funkci, když vyúčtování Všeobecné zdravotní pojišťovny za loňský rok skončilo v propadu 17 milionů korun. Odchod zdůvodnil tím, že není schopný udržet přijatelný výsledek hospodaření a ani nemůže zřizovateli nabídnout řešení, jak hospodaření v letošním roce uspokojivě zakončit.

Pardubická krajská nemocnice má na celý letošní rok naplánovánu ztrátu přes 29 milionů korun, v pololetí však skončila s výsledkem minus 56 milionů. Ředitel Josef Šimurda to vysvětluje méně příznivou úhradovou vyhláškou a vyššími nároky na údržbu majetku. Přitom pololetní výkony zdravotnického zařízení zatím zhruba odpovídají plánovaným ukazatelům.

Nemocnice musí omezené příjmy od pojišťoven přenášet do své činnosti. Kromě hledání dalších vnitřních rezerv Šimurda nevylučuje ani omezení léčebných činností. „Můžeme léčit jen tak, jak nám platí pojišťovny, se všemi pozitivy a negativy,“ uvedl Šimurda. Přizpůsobování výkonů příjmům se může podle něj odrazit v delších lhůtách pro plánované operace.

Ředitele Litomyšlské nemocnice Libora Vylíčila se ČTK nepodařilo zastihnout, je na dovolené. Podle mluvčího nemocnice Adriána Nemšovského není zúčtování pojišťoven za loňský rok položkou, která by zásadně ovlivnila ekonomiku zdravotnického zařízení.

(čtk, red)