Ojedinělé stěhování přes sto let staré národní kulturní památky – třebechovického Proboštova betlému, které se připravovalo od letošního května, včera úspěšně tým odborníků zakončil cestou dlouhou zhruba osm set metrů v dočasných prostorech v objektu bývalých Dřevařských závodů.

„Samotný Třebechovický Proboštův betlém byl během převozu zafixován speciální pěnovou hmotou, která ho chránila. Jeho stav je úměrný svému stáří a nyní využijeme čas a provedeme drobné opravy. Po přesunu do nových prostor, chceme začít generální opravy, které by ale měly být za provozu a návštěvníci tedy budou mít možnost vše vidět,“ řekl starosta Třebechovic pod Orebem Jiří Němec.

Betlém odborníci vytlačili nejdříve z budovy na podvalníku z roku 1935, který již dříve technici prozkoumali, zdali je schopný převozu. Dalším úkolem specializované firmy a lidí z Technického muzea v Brně bylo dostat objekt na návěs, se kterým poté kamion vycouval až na silnici a přes Masarykovo náměstí se betlém dostal až do místa určení. Podél celé trasy stáli hlavně místní školáci, ale také lidé, pro které bylo stěhování zážitkem. Z betlému však téměř nic neviděli, protože jej kryly kartonové krabice a igelit.

Na zhotovitele nové budovy Třebechovického muzea betlémů je nyní vypsáno výběrové řízení. Pokud se vše stihne, tak ještě v říjnu by měla začít demolice staré budovy. Nové muzeum nabídne lepší a interaktivní zázemí pro vystavované betlémy i pro návštěvníky.

„Betlém bude standardně zabezpečen dostatečným způsobem jako byl ve stávájící budově,“ dodal Jiří Němec.

Pracovníci Technického muzea v Brně nejsou ve stěhování nováčky. Zkušenosti mají například se součástmi parních strojů nebo vojenské techniky. „Betlém stál na podpěrách, takže jsme nejdříve museli udělat technologickou zkoušku spouštění na kola. Ta jsou znova obutá, mají novou duši, aby při převozu nedošlo k nečekané situaci. Minimalizovali jsme rizika převozu, který byl nezbytný,“ vysvětlil Martin Mrázek z Technického muzea v Brně.

Restaurátorskými pracemi byl pověřen Kamil Andres. „Museli jsme odebrat volně odnímatelné části, zbytek jsme zafixovali a pod betlémem jsme umístili závěsnou plachtu, pokud by náhodou něco upadlo. Mechanický betlém nesmí zůstat stát, protože by se mohly prověsit hřídele a deformuje se mechanika. Budeme ho na novém místě muset znovu uvést do provozu,“ uvedl Kamil Andres.

Třebechovické muzeum betlémů bylo pro veřejnost naposledy otevřené 1. května a znovuotevření by mělo být v roce 2013.

S betlémem se hýbalo naposledy před třiceti devíti lety, kdy cestoval do kanadského Montrealu, anglického Londýna a nizozemského Madurodamu. „Jakákoliv manipulace s ním–vzhledem k jeho stáří, nevyčíslitelné hodnotě a statutu národní movité kulturní památky–vyžaduje maximální opatrnost, pečlivou přípravu a odborný dohled,“ vysvětluje Jiří Němec.

Samotnému stěhování předcházely restaurátorské práce. Každá část musela být podle přesných pravidel zaevidovaná pod unikátním číslem. Restaurátoři vytvořili také elektronický seznam, který podrobně popisuje umístění figur či jejich materiál.

Po stránce řezbářské zkoumal dílo Mikuláš Havlík. Jeho úkolem bylo zjistit nejen z jakého materiálu je vyrobeno, ale i do jaké míry jsou části poškozeny. „Na postavičkách je poznat duševní stav řezbáře. Také se dá určit, které figury jsou od jednoho autora,“ dodal Mikuláš Havlík.

V době adventu bude betlém možná zpřístupněn veřejnosti. „Přeci jenom je to tradice. Uvidíme, jak situace dopadne, určitě budeme včas lidi informovat,“ řekla Deníku ředitelka Třebechovického muzea betlémů Silvie Dušková.

Proměny Proboštova betlému

- Přestavba stabilního rohového uspořádání betlému do roviny (přelom 19. a 20. století).
- Postupné osazování figurami od Josefa Kapuciána a Josefa Probošta.
- Přenesení betlému na upravený podvozek vlečeného vozu (1935).
- Nahrazení ručního pohonu mechaniky elektrickým motorkem (1935).
- Osvětlení betlému elektrickými žárovkami (1935).
- Zakrytí vlečného vozu pro převoz betlému nepromokavou plachtou (1935).