Architektonický prvek, který se na hradeckou katedrálu sv. Ducha dostal v době regotizace, tedy ve druhé polovině 19. století, vydržel nad vstupem do chrámu až do poslední říjnové neděle. Z takřka třicetimetrové výšky jej nakonec shodila vichřice, která se prohnala nad celým krajem. „Chválabohu se nikomu nic při jejím pádu nestalo,“ děkoval nad pobitým „krabem“ (zakončením fiály) z božanovského pískovce děkan František Hladký, který si na pomoc pro obnovu památky přizval akademického sochaře a restaurátora Ondřeje Špáse z Dobřenic.

Do kostela bočním vchodem

Ten při zběžné prohlídce zjistil, že nebezpečí pádu hrozí i dalším třem architektonickým prvkům nad vchodem do svatostánku. „Vidíte, tamhle je fiála naprasklá. Ta bude muset jít určitě taky dolů,“ ukazoval na jednu z ozdob chrámu Ondřej Špás, který však nechtěl dělat ukvapené závěry u dalších dvou fiál. „Nejdříve musíme sehnat vysokozdvižnou plošinu a celou situaci zhodnotit zblízka, teprve poté zhodnotíme, co dál,“ ale je reálné, že budou muset jít dolů všechny,“ uvedl restaurátor s dodatkem, že štěstí v neštěstí bylo, že byl „krab“ vyroben z božanovského pískovce, který má díky své zrnitosti dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti – zejména pevnost. Jako stavební kámen byl použit na mnoha pražských památkách, například na Lichtenštejnském paláci či Novoměstské radnici. V letech minulého století byl ve velkém využit i při opravě Karlova mostu.

„Kdyby byla fiála z hořického pískovce, po pádu by z ní zbyla jen hromádka drtě,“ dodal Ondřej Špás, který za pádem vidí dlouhodobý vliv přírody, která „poničila“ olovem zapuštěné čepy. Zatím však není jisté, zda bude rozbitá fiála znovu obnovena, nebo se bude muset vyrobit její replika. „Zatím jsem ani jednu neměl v dílně, tak to teď říci nemohu. vše ukáže čas,“ dodal restaurátor.

Místo nedělního pádu teď připomínají jen policejní pásky. A až do kontroly dalších fiál bude uzavřen hlavní vchod a do katedrály se bude vstupovat z ulice Karla Tomana.

Víte, co je fiála?
Fiála je architektonický prvek uplatňující se v gotické architektuře. Jedná se o štíhlý jehlan posázený kraby a ukončený křížovou kytkou, umístěný zpravidla na vrcholech pilířů opěrného systému gotické katedrály.
(zdroj: Wikipedie)