Seznamte se, Victoria umí simulovat vysoce rizikové a méně často se vyskytující porody, krizové situace během poporodní péče a také případy netěhotných pacientek pro porodnicko-gynekologický a lékařsko-chirurgický nácvik. Victoria je nejrealističtější a nejuniverzálnější pacientský simulátor matky na světě a nově bude sloužit k výuce v Hradci Králové v oboru porodní asistence, který bude také novinkou. Už od příštího akademického roku 2024/2025.

„K otevření nového studijního oboru nás vedl dlouhodobý nedostatek porodních asistentek na trhu práce, který komplikuje poskytování kvalitních služeb v průběhu těhotenství a porodu pro naše klientky. Dalším důvodem jsou i změny v péči o těhotnou ženu, kdy předpokládáme daleko větší zapojení porodních asistentek do prenatální, intra a postpartální péče o ženy s nízkým rizikem v blízké budoucnosti,“ uvedl přednosta Porodnické a gynekologické kliniky Lékařské fakulty Hradec Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové Pavel Kopecký.

Rosálie s maminkou.
Rosálie spěchala na svět, narodila se v autě před branami hradecké porodnice

Jak zdůrazňuje, studijní program Porodní asistence bude přínosem nejen pro fakultní nemocnici, ale i pro nemocnice v celém regionu.

Studující budou mít k dispozici nejmodernější vybavení učebny, ve vzdělávání jim bude pomáhat realistický a interaktivní simulátor matky a dítěte Victoria, díky kterému budou připraveni poskytovat komplexní péči u žen s fyziologickým průběhem těhotenství, porodem a šestinedělím. Získají tak potřebné dovednosti a jistotu při řešení komplikovaných či život ohrožujících situací jak matky, tak i novorozence. Během studia se naučí používat nejen tradiční postupy v porodní asistenci, ale i nejmodernější vyšetřovací metody díky unikátnímu ultrazvukovému simulátoru Simbionix U/S Mentor.

Porodnice. Ilustrační foto.
V hradecké nemocnici se loni narodilo 2069 dětí. Po letech také trojčata

„Studium porodní asistence s využitím nejmodernějších výukových pomůcek, simulátorů a fantomů v upravených prostorách modelové učebny Lékařské fakulty v Hradci Králové je zárukou kvalitní přípravy studentek a studentů v tomto náročném a vysoce specializovaném oboru. Jsem velmi rád, že se díky společnému úsilí podařilo otevřít učebnu ještě před zahájením vlastního studia, a tak včas zajistit adekvátní úroveň praktické přípravy studujících v tomto studijním programu,“ říká děkan Lékařské fakulty Hradec Králové Jiří Manďák.

S využitím tiskové zprávy

Příprava studijního programu Porodní asistence včetně vybavení modelové učebny je financována z Národního plánu obnovy v rámci projektu Transformace pro VŠ na UK.

Mohlo by vás také zajímat: Projděte se budoucností Velkého náměstí v Hradci Králové

Zdroj: ARN studio s.r.o. – architekti chmelík & partneři s.r.o.