„Je to diskriminace Vietnamců. Vloni k nám přijelo pracovat devatenáct svářečů a kotlářů z Vietnamu a máme s nimi nejlepší zkušenosti. Jsou to pečliví a pracovití lidé,“ sdělil nám generální ředitel strojírenské firmy ZVU Potez Hradec Králové Jiří Flídr. Dodal, že by rádi dali práci dalším kvalifikovaným vietnamským dělníkům, protože české na tyto práce není možné sehnat. Požadavek však zřejmě zůstane kvůli vládnímu kroku nevyřízen.

„Tímto rozhodnutím stát trestá lidi, kteří za to nemohou,“ uvedl představitel hradecké strojírenské firmy. Dodal, že to sice bere jako diskriminaci Vietnamců, ale jím řízené firmě tato změna žádné velké těžkosti nezpůsobí.

S tím souhlasí i ředitel Úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák. Podle něho nebude vliv velký, protože Vietnamců tady nepracuje tolik, jako například Ukrajinců. Určitý vliv vládního nařízení na zaměstnavatele však připustil. „K dnešnímu dni je v okrese vydáno 164 platných povolení zaměstnání občanům Vietnamu. Podle našich informací z nich do zaměstnání nastoupila jen malá část. Důvodem může být mimo jiné i neudělení povolení k pobytu,“ řekl Horák.

Ostrá slova na adresu vlády používá předseda Česko–vietnamské společnosti Marcel Winter. „Kvůli 150 Vietnamcům, kteří u nás spáchali závažné kriminální činy, je postiženo zbylých 55 tisíc zdejších Vietnamců a celý Vietnam. Je to skandál a mezinárodní ostuda. Neschopnost nebo nechuť sjednat nápravu a postihnout skutečné viníky nelze nahrazovat kolektivní perzekucí,“ tvrdí Winter. Vyzývá vládu k opětovnému výdeji hromadných pracovních víz pro potřeby hospodářství. Od kvalifikovaných asijských dělníků se zajištěnou prací i ubytováním podle něho nehrozí, že budou pěstovat marihuanu nebo prodávat na tržnicích padělky. Uvedl, že konzulát ve Vietnamu přitom letos vydal 4100 víz pro podnikání stánkařům, ale jen 950 pracovních víz… (čer)

Předmět: Tisková zpráva Česko-vietnamské společnosti ( Http://www.cvs-praha.cz )

Důležitost: Vysoká

VIETNAM ZASTAVUJE DALŠÍ VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY, PROTOŽE ČESKÝ KONZULÁT V HANOJI RADĚJI VYDÁVÁ VÍZA PRO ÚČEL PODNIKÁNÍ V ČR, NEŽ PRO PRACOVNÍKY DO TOVÁREN!

Jak zveřejnily vietnamské noviny LAO DONG a SAIGON GIAI PHONG jsou všechny vietnamské personální firmy, které chtějí vyvážet pracovníky do ČR, doslova v šoku, když se dozvěděly zprávu, že ředitel oddělení pro správu pracovníků v cizině Ministerstva práce, sociálních věcí a pro válečné invalidy VSR podepsal 16.července směrnici k pozastavení výběru pracovníků pro vyslání do České republiky.

Ministerstvo práce, sociálních věcí a pro válečné invalidy VSR celou problematiku zaviněnou pomalým a nevyhovujícím vydávání pracovních víz na konzulárním odboru našeho velvyslanectví v Hanoji projednalo s vládou VSR. Podle zpráv z vietnamských personálních agentur i od českých podniků, naráželi v poslední době žadatelé o pracovní vízum do ČR na četné potíže a v posledních měsících obdržel vízum jen velmi malý počet pracovníků vysílaných na práci do České republiky. V současné době získání víza na práci u nás je spojeno s velkými průtahy, ale víza za účelem podnikání u nás jsou na ZÚ ČR v Hanoji udělována pravidelně.

Podle předsedy Asociace vietnamských personálních agentur pana Nguyen Luong Trao až 80% Vietnamců vyjelo do naší vlasti za účelem podnikání. Pod záminkou, že „vyběhání“ pracovního víza stojí více peněz, došlo ve Vietnamu v poslední době k velmi četným případům negativních jevů. Podle informací reportérů z novin Lao Dong „ černé náklady „ na české vízum jsou již kolem 2700 USD (amerických dolarů) a vybírají je vietnamští zprostředkovatelé. Zatím, co se víza do ČR za účelem podnikání vydávají na naší ambasádě v Hanoji velmi rychle a hladce, víza pro pracovníky do českých firem se vydávají velmi pomalu. Přitom mnozí kvalifikovaní vietnamští dělníci již ve Vietnamu absolvovali učňovské kurzy i kurzy češtiny, které si museli zaplatit, nebo je uhradily vietnamské personální agentury. Naše hospodářství potřebuje velmi rychle vietnamské pracovníky ( svářeče, montéry, kovoobráběče, zedníky, průmyslové klempíře, apod.) a ne další stánkaře.

Budoucí noví stánkaři však jsou ochotni zaplatit úplatek ve výši 2700 amerických dolarů vietnamským zprostředkovatelům, vietnamské personální agentury pochopitelně nikoliv a jak konstatovaly i vietnamské státní orgány, tato situace je již nadále neudržitelná.

Ve Vietnamu máme v rámci našeho projektu „Vzájemná pomoc“ připraveno 109 svářečů, 48 montérů a 27 kvalifikovaných dělníků pro výrobu svářecích strojů, jejichž přezkoušení stálo české personální agentury přes 1 milion Kč. Vzhledem k tomu, že nedávno naše velvyslanectví v Hanoji zavedlo systém telefonického objednávání přes Mezinárodní organizaci pro migraci ( IOM Vietnam ), jejíž kancelář je umístěna v hotelu Horrison v Hanoji a díky tomu žadatelé o pracovní vízum z celého Vietnamu se musí jednotlivě objednávat na jednu telefonní linku, která je v provozu jen v pracovní hodiny kanceláře a je navíc věčně obsazená, je jakékoliv hromadné vyřízení víz pro pracovní skupiny Vietnamců do našich továren nerealizovatelné. A to vadí nám i 31 vietnamským personálním agenturám, které přednesly svoji oprávněnou stížnost vietnamskému Ministerstvu práce, sociálních věcí a pro válečné invalidy.

Chtěl jsem pomoci tento zásadní problém a ostudu České republiky ve Vietnamu vyřešit a tak jsem se minulý týden telefonicky objednal na Ministerstvo zahraničních věcí ČR a požádal jsem, abych směl navštívit ředitele odboru konzulárních úřadů, neboť chci jej o této závažné situaci informovat. Zatím mi však nikdo z MZV ČR nesdělil termín mé požadované návštěvy, asi je tato ostuda ve VSR nepálí. Mne a členy Česko-vietnamské společnosti ano a požadujeme rychle nápravu.

Marcel Winter – Předseda Česko-vietnamské společnosti

Hôm nay là Thứ Năm, 17 Tháng Bảy 2008

Tiskové prohlášení předsedy Česko-vietnamské společnosti:

VÍZOVOU POLITIKU I SYSTÉM JE NUTNÉ ZMĚNIT!

aneb

VIETNAMCI NEMOHOU ZA CHYBY PŘI VYDÁVÁNÍ VÍZ

Když jsem telefonicky 21.července a následně písemně 4.srpna upozornil konzulární odbor ministerstva zahraničních věcí že ve Vietnamu dochází ke korupci v souvislosti s objednáváním žadatelů na tzv. telefonické „callcentrum“ mezinárodní organizace pro migraci ( IOM ), která pro naše velvyslanectví určuje termín přijetí a jednání žadatele o vízum na konzulátu v Hanoji, neboť to zveřejnil vietnamský tisk a požádal jsem proto o přijetí, tak mi 21.srpna odpověděl JUDr.Pavel Bednář, pověřený řízením odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV ČR, že nic není třeba měnit, vše je v pořádku, navíc o všem je informována vláda a proto mne nepřijme. I když jsem ve své žádosti uvedl znepokojivé zvěsti a informace o současném dění při vydávání víz do ČR v Hanoji, týkající se přijímání příchozích telefonátů pracovníky kanceláře IOM v Hanoji převážně ze dvou SIM karet, jejichž čísla používá několik privilegovaných vietnamských zprostředkovatelských subjektů, nabízejících tzv. urychlené vyřízení vízových formalit ( za korupční úplatek 2700 amerických dolarů ). Za tři měsíce dne 20.listopadu v deníku Právo tisková mluvčí MZV ČR Zuzana Opletalová uvedla, že „ MZV ČR chce zlepšit systém vydávání víz, aby byl spravedlivější ke všem žadatelům. Například se má modernizovat telefonní linka na objednávání žadatelů, do které je prý v současné době možné se nelegálně nabourat a linku blokovat.“ Tím MZV ČR přiznalo, nejen že jsem měl již v červenci pravdu, ale dokonce fakt, že dosavadní systém vydávání víz na velvyslanectví ČR v Hanoji není spravedlivý ke všem žadatelům - vietnamským občanům.

Po shlédnutí informací ve veřejnoprávní České televizi, že vláda ČR rozhodla zastavit přinejmenším do konce roku vydávání víz do ČR na našem velvyslanectví ve Vietnamu jsem adresoval veřejnou výzvu vládě i Parlamentu ČR, aby toto své špatné rozhodnutí zrušila a sjednala nápravu při vydávání víz na našem velvyslanectví v Hanoji. Zatím mi odpověděl pouze předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing.Miloslav Vlček, který mi poděkoval za můj e-mail a sdělil, že moji výzvu předal Zahraničnímu výboru Poslanecké sněmovny ke zvážení. Jak se v posledních dnech ukázalo, tato má výzva byla opodstatněná, neboť dostávám e-maily od vietnamským maminek, že jejich děti přišly domů ubrečené, protože na ně křičeli v tramvaji nebo v autobusu, že pěstují marihuanu a prodávají padělky. Přitom se jedná o děti Vietnamců, kteří zde žijí řadu let, dodržují zákony a pracují jako majitelé firem, ekonomové, právníci, pracovníci cestovních kanceláří, fotografové, či v restauracích. Jsem rád, že po třech dnech se veřejnost konečně dozvěděla, že aspoň turistická víza se budou vydávat, aby dědečkové a babičky Vietnamců zde žijících mohli navštívit o vánocích svá vnoučata a své děti. Kromě mne požádal oficiální diplomatickou cestou o zrušení tohoto jednostranného vládního rozhodnutí i 86 milionový Vietnam.

Naše ministerstvo vnitra i ministerstvo zahraničních věcí by měly místo perzekuce Vietnamců vysvětlit vládě a všem podnikům, které již rok marně čekají na jimi vybrané vietnamské pracovníky, proč v roce 2007 vydalo naše velvyslanectví v Hanoji 9994 víz za účelem podnikání v ČR, tedy pro nové stánkaře, Vietnamcům jenž neumí česky a z naprosté většiny nejsou vyučeni v žádném oboru ( jak mohou u nás podnikat? ) a pouze 2000 pracovních víz pro práci v našich továrnách. V letošním roce do října dokonce vydal konzulát v Hanoji 4100 víz za účelem podnikání v ČR a jen 950 pracovních víz. Ale naše hospodářství potřebuje kvalifikované řemeslníky, zejména svářeče, obráběče kovů, montéry a zámečníky do továren i zedníky a tesaře do stavebnictví a ne další stánkaře, kteří vůbec neumí česky a proto de facto u nás vůbec nemohou podnikat. Jen je lze jako novodobé otroky zneužít, což různé zahraniční mafie u nás dělají. Hlavně, že za loňský a část letošního roku jim naše velvyslanectví v Hanoji vydalo celkem téměř 11 000 víz za účelem podnikání v ČR a pouze 2950 pracovních víz. To chci změnit, to již několik let kritizuji a jsem za tuto svoji kritiku napadán a osočován některými pracovníky zainteresovaných ministerstev i když nemám žádnou personální agenturu, ani nezaměstnávám Vietnamce, jsem pouze autorem projektu „Vzájemná pomoc“ do kterého vstoupila i Hospodářská komora ČR. Místo osočování by ministerské úředníky mělo zajímat proč se vydalo tolik víz ve VSR za účelem podnikání v ČR oproti pracovním vízům. Jednoduché vysvětlení. Pouze budoucí stánkaři jsou ochotní zaplatit vietnamským mafiánským zprostředkovatelům korupční úplatek ve výši 2700 až 10 000 amerických dolarů za urychlení vyřízení vízových formalit pro jednoho žadatele. Solidní personální vietnamské agentury vysílající 15 let kvalifikované pracovníky na práci do USA, Japonska a Jižní Koreje nikoliv. Tak mi to i sdělily. A tuto špatnou vízovou politiku ČR ve Vietnamu je nutné neprodleně změnit. Vietnamští zájemci o práci v našich továrnách a na stavbách nesmí být perzekuováni za systémové chyby a nekvalitní vízovou politiku našeho státu ve Vietnamu. Znovu proto žádám o sjednání nápravy chyb, kterých se dopustili v rámci vízové politiky ČR ve Vietnamu pracovníci zainteresovaných kompetentních českých ministerstev, nikoliv zákazem postižení vietnamští zájemci o práci u nás. Je nutné zavést možnost skupinových - hromadných podání žádostí o vízum pro českými podniky vyžádané pracovní skupiny svářečů, montérů, obráběčů kovů, zámečníků, zedníků i tesařů atd. a to okamžitě. Naše hospodářství a naše ekonomika to potřebují.

V Praze: 21.listopadu 2008