„Mám informace od paní ředitelky, že přípravná třída je letos téměř plně obsazena a žáci mají velmi dobré výsledky. Výuka je personálně i materiálně zajištěna, proto jsme se rozhodli, že třídu zachováme i v dalším školním roce," odůvodňuje zachování přípravné třídy krajská radní pro oblast školství Táňa Šormová.

Hlavním úkolem přípravné třídy je podpora školní úspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Může fungovat, pokud se v ní vzdělává nejméně sedm dětí. Už teď má novobydžovská škola seznam dvanácti dětí, kterým byla školským poradenským zařízením přípravka doporučena.