Ta začala pracovat na novém počítačovém programu virtuální nemocnice, který bude odpovídat běžnému nemocničnímu informačnímu systému. „Studenti se naučí v tomto programu orientovat a zvládat v něm každodenní úkony zdravotní sestry. Doposud tady tato možnost nebyla a absolventi se učili ovládat systém až při práci,“ říká ředitelka školy Soňa Lamichová.

Virtuální nemocnice nabídne studentům nejen klasické úkony, jež musejí zvládnout, ale také v ní budou cvičné úlohy nebo doprovodné učební texty. Na vývoji programu začala škola pracovat počátkem letošního roku ve spolupráci s trutnovskou zdravotní školou. Virtuální nemocnicí bude nakonec vybavena speciální počítačová učebna.

Celý projekt za více než šest milionů korun potrvá až do roku 2011, kdy začne program plně sloužit studentům i učitelům. „Peníze jsme získali z fondů Evropské unie a zbylou částí přispěje Královéhradecký kraj,“ dodala ředitelka Soňa Lamichová. (sir)