Jak nám řekla, je předčasné hodnotit fungování obou sloučených škol. Nyní tu hlavně žijí přípravami na přijímací zkoušky a maturity.

Rozhovor

Kolik studentů měla škola před sloučením a kolik jich má nyní?
SOŠ veřejnosprávní a sociální Stěžery měla před sloučením 230 žáků, Obchodní akademie Hradec Králové měla 419 žáků. Celkem je to tedy nyní 649 žáků.

Které obory studují?
Škola nabízí čtyři studijní obory s maturitní zkouškou: veřejnosprávní činnost, sociální činnost, obchodní akademie a ekonomické lyceum.

Jak se chystáte na přijímací zkoušky a kdy se uskuteční?
Letos škola přijímá do všech oborů nové uchazeče. Do oboru Obchodní akademie přijímáme 60 uchazečů, do tří ostatních oborů po 30 žácích. Přijímací zkoušky do oboru Veřejnosprávní činnost a sociální činnost proběhnou ve dnech 24. a 25. dubna. Písemné zkoušky se konají v budově ve Stěžerách. Přijímací zkoušky do oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum se uskuteční ve dnech 23. a 24. dubna. Zkoušky se konají v budově školy v Hradci Králové. Podmínky přijímacího řízení jsou popsány na webových stránkách školy. Uchazeči o ekonomické lyceum budou dělat zkoušky z českého jazyka a angličtiny, ostatní uchazeči mají zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Připravujete studenty i na maturity?
Přihlášku k maturitní zkoušce podalo 171 studentů. Většina z nich usiluje po maturitě o přijetí na vysoké nebo vyšší odborné školy a bývají úspěšní. Absolventi oboru Sociální činnost s maturitním vysvědčením získají statut pracovníka v sociálních službách. Oproti jiným středoškolákům tak mají výhodu při uplatnění na trhu práce.