"Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace víme, že můžeme získat až 90 procent způsobilých výdajů, což odpovídá zhruba 21 milionům korun,“ vysvětluje náměstkyně primátora Monika Štayrová.

Celkem mají obě spojené akce stát 63 milionů korun a město má zažádáno i dotaci na samotnou křižovatku. "Na rozhodnutí u druhé žádosti o dotaci město ještě čeká, přijít by mohlo během následujících letních měsíců," vysvětluje mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová.

Jedna z křižovatek, kde probíhá výměna semaforů, je křížení okružní Pilnáčkovy a městské radiály Akademika Bedrny. Provoz tady řídí provizorní semafory.
Přestavba Fortny i výměna semaforů komplikují hradeckou dopravu

V rámci rekonstrukce této lokality dojde k přeměně křižovatky Fortna na kruhový objezd, výraznou obměnou projde přestupní uzel městské a příměstské hromadné dopravy a upraví se také chodníky a cesty v okolí.

Dokončena již byla dešťová kanalizace a proveden byl také nezbytný archeologický průzkum této oblasti. Nyní stavbaři dělají podloží vozovky a základy pro sloupy trolejového vedení. Vše by mělo být kompletně dokončeno v závěru letošního roku.