Přestavba železnice mezi Chrudimí, Pardubicemi a Hradcem Králové na modernější bude. Jen vydržet. Tuto větu slýcháme už několik desetiletí. Stejně dlouho se odkládá i termín realizace. Stále je to zhruba za pět let.

Takže, kdy se opravdu dočkáme zdvoukolejnění tratě mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a zrychlení vlaků na 160 km/h, je ve hvězdách. První etapa, zdvoukolejnění úseku mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem, je nyní naplánována zhruba na rok 2013. „Brzké zahájení této stavby je jednou z našich priorit, a je také zakotveno v našem strategickém plánu. Zahájení projektu předpokládáme v letech 2011 až 2013,“ uvedl včera mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla.

A skepsi kolem neustálého odkládání termínu – ještě před dvěma lety se mluvilo o zahájení v roce 2008 – potvrzuje Hallova odpověď na otázku, zda má SŽDC na stavbu sehnané peníze. „Pevně v to věříme,“ uvedl Halla. Jednou ze záruk má být podle něho fakt, že je tato stavba navržena ke spolufinancování Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Doprava.

Jsou to spíš špatné zprávy. Zdvoukolejnění trati by přitom bylo potřeba, dvacetikilometrový úsek mezi Pardubicemi a Hradcem je nyní na hraně svých kapacitních možností. Vlaky tu v každém směru jezdí každou půlhodinu a musejí na sebe kvůli křižování ve Stéblové čekat. V současné době, kdy státní úřady omezují veškeré investice, leží projekt na ministerstvu dopravy, kde čeká na schválení.

A tady se může skrývat největší zádrhel. Projekt má sice za sebou územní rozhodnutí, ministerstvo si ale vyžádalo ještě vypracování dopravně–technologické studie pro posouzení dopravní kapacity celé trati z Hradce Králové až do Chrudimě. Bez něj nemusí být investiční záměr vůbec schválen.
V příštím roce by podle příslibu úředníků mělo následovat vypracování projektové dokumentace a pak stavební řízení. Na úsek ze Stéblové do Opatovic je už schválená i EIA (posouzení vlivů na životní prostředí).

Zůstane Medlešická spojka navždy jen na papíře?

Z Chrudimi do Pardubic by se mělo začít jezdit vlakem přímo, bez zdlouhavého couvání vlaků (tzv. úvraťové jízdy) v Rosicích nad Labem. Hned u Medlešic stávající trať zahne doprava a mezi Dražkovicemi a Nemošicemi, s využitím bývalé vlečky u bývalé Tesly, vlaky na pardubické nádraží přijedou z druhé strany než doposud, od Pardubiček, po hlavním koridoru.

Zdánlivě to vypadá od Chrudimě jako velká zajížďka, vlaky by ale cestu urazily mnohem rychleji a bez úvraťové jízdy. Trať se navíc napřímí.
Na tento projekt však postupně sedá prach, i když se ještě letos mluvilo o roce zahájení výstavby v roce 2013. Tedy – za čtyři roky. „Za čtyři roky“ se však říkalo i před deseti lety.

Osud Medlešické spojky závisí na celém projektu modernizace tratí z Hradce do Chrudimě.