Umožní to zdvoukolejnění trati mezi městy, které připravuje Správa železniční dopravní cesty.

Nejdříve přijde na řadu první etapa, která zahrne výstavbu druhé koleje a modernizaci zabezpečovacího zařízení mezi Opatovicemi a Stéblovou. „Svýstavbou se počítá vletech 2011a 2012,“ uvedl František Čejka zodboru strategie Generálního ředitelství ČD. Dodal však, že zahájení stavby mohou ohrozit případné potíže svýkupem pozemků.

„Záměr přinese zkrácení cestovní doby mezi Hradcem a Pardubicemi odvě až pět minut. Nový úsek už bude navíc postaven na vyšší rychlost. Podstatnou výhodou je odstranění křižování vlaků, protože vlaky se budou míjet vtomto úseku. To zvýší plynulost a bezpečnost dopravy istabilitu jízdního řádu,“ řekl ředitel hradeckého Krajského centra ČD Roman Moravčík.