Český europoslanec Oldřich Vlasák (ODS) byl ve středu zvolen místopředsedou Evropského parlamentu. Ve třetím kole dostal 223 hlasů z 672 platných odevzdaných. Ve funkci by chtěl prosadit především úspornější provoz Evropského parlamentu.

Oldřich Vlasák kandidoval jako jediný zástupce své skupiny Evropští konzervativci a reformisté (EKR). Stal se také jediným Čechem, který bude v předsednictvu sněmovnu na další dva a půl roku řídit.

Volební výsledek byl úspěchem

„Vzhledem k tomu, že jsem byl kandidátem středně velké frakce s 53 poslanci, považuji volební výsledek za obrovský úspěch a závazek do budoucna. Opět se potvrdilo, že jak Občanská demokratická strana, tak frakce Evropských konzervativců a reformistů má v Evropském parlamentu velký koaliční potenciál a důležitou roli v evropském politickém spektru,“ zdůraznil nově zvolený místopředseda EP Oldřich Vlasák. „Protože má předsednictvo v kompetenci vyřizovat veškeré administrativní, personální, organizační či finanční otázky spojené s fungováním parlamentu, je určitě dobře, že má v tomto orgánu Česká republika svého zástupce,“ dodal bývalý primátor Hradce Králové a předseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák. Právě zájmy České republiky a jeho samospráv bude moci ve vedení parlamentu prosazovat.

Podle šéfa europoslanců ODS Jana Zahradila jde o jasný vzkaz všem, kdo tvrdili, že odchodem z Evropské strany lidové ztrácí ODS vliv a pozici v evropské politice. „ODS je v Evropském parlamentu jednoznačně nejúspěšnější českou stranou. Dvakrát obsadila post místopředsedy parlamentu, měla i jednoho předsedu vlivného výboru a předsedu politické frakce. Každá funkce je především projevem uznání od ostatních. Veškeré strašení izolací se opět ukazuje jako směšné a neopodstatněné,“ řekl Jan Zahradil.

Priority nového místopředsedy

„Své zvolení beru také jako jisté ocenění mé dlouholeté práce na úrovni výborů nebo pracovní skupiny pro rozvoj měst,“ řekl po svém zvolení Oldřich Vlasák. „A navíc je dobře, že náš dlouhodobý a konstruktivní důraz na reformy Evropské unie a jejích institucí směrem k efektivitě, demokratičnosti a transparentnosti je kolegy brán vážně a s respektem.“

Právě hospodárné nakládání s penězi daňových poplatníků je jednou z priorit, které chce Oldřich Vlasák ve vedení Evropského parlamentu prosazovat. Tomu by chtěl i přizpůsobit oblasti, za které bude v předsednictvu EP odpovídat. Každý ze čtrnácti místopředsedů totiž má v předsednictvu na starosti konkrétní oblast činnosti parlamentu.

„Právě nyní řeší europarlament řadu investic, z nichž mnohé jsou – zdrženlivě řečeno – dosti velkorysé. Samozřejmě budu v předsednictvu zastupovat i názor, aby bylo omezeno naše nekonečné stěhování mezi Bruselem a Štrasburkem. Frakce EKR už dosáhla na tomto poli určitých úspěchů, ale musíme tímto směrem pokračovat,“ představil své cíle Oldřich Vlasák.

Zaměřit se chce také na politiku východního sousedství, rozšiřování EU a na euroatlantické vztahy, protože tyto oblasti jsou důležité pro postavení České republiky v Evropě.

Oldřich Vlasák

Narozen
26. 11. 1955 v Hradci Králové, absolvent Gymnázia J. K. Tyla Hradec Králové a katedry techniky a prostředí ČVUT Praha (1980), člen Občanské demokratické strany.

Ženatý, manželka Helena (56 let), dcery Lea (25) a dvojčata Beata a Ria (22).

Poslancem Evropského parlamentu je od roku 2004, znovu byl zvolen 
v roce 2009.

Je členem politické skupiny Evropští konzervativci a reformisté (EKR), působí zde jako koordinátor ve výboru pro regionální rozvoj, který se zabývá zejména evropskými fondy. Pokračuje v práci ve výborech pro regionální rozvoj a pro dopravu a cestovní ruch.

Od roku 2004 je výkonným prezidentem Rady obcí a regionů (CEMR), do poloviny loňského roku byl předsedou Svazu měst a obcí České republiky, nyní je místopředsedou pro evropské záležitosti.

Zastupitelem města Hradec Králové je od roku 1994, šest let byl jeho primátorem (1998 – 2004). Dál zůstává ve funkci předsedy Správní rady Univerzity Hradec Králové.