Mělo by tedy být pouze na zastupitelstvech obcí, jestli místním lidem odpustí či neodpustí daň ze zemědělské půdy?

Ano. A pokud bude reforma schválena, změna nastane i u daně z nemovitostí. Stávající výši daně mude moci zastupitelstvo navýšit koeficienty jedna, dva, tři, čtyři, pět. To znamená, že by na svém území obce mohly zvýšit daň z nemovitosti až pětinásobně.


Jaké další ústupky se vám podařilo na vládě vybojovat?

Podařilo se nám v posledním roce prosadit například odstupné pro starosty, kteří slouží více než jedno funkční období. Jedno, zda jsou uvolnění či nikoliv. Dále je to navýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti obcí, které dělá půldruhé miliardy korun. V návrhu reformy se nám také podařilo nesnížovat hranici pro přidělování veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách na 200 tisíc korun, ale zůstala na jednom milionu.


Pojďme k návrhu rozpočtového určení daní. Má být odstraněna diskriminace nejmenších obcí, které dostávají na obyvatele šestkrát menší částku než třeba Praha. Není to pouze zbožné přání? Neutluče tento návrh lobby velkých měst, která by tím o peníze přišla?

Žádná lobby velkýcb měst neexistuje. Svaz měst a obcí hájí všechny obce bez rozdílu. Pravdou je, že třeba Praha bude dostávat o něco méně než nyní, ale připravují se kompenzační opatření, která Praze přidají na metro či do jiných oblastí. To se všechno ještě řeší.