Významného ocenění si ve Vlkově, kde žije 370 obyvatel, velice považují. „Do soutěže jsme se přihlásili potřetí za sebou a každý rok získali cenu. Po dva roky to byly diplomy – v roce 2006 za zapojení občanů do projektu „Vlkovská náves pro 21. století“ a vloni to byl diplom za květinovou výzdobu v obci,“ konstatuje starosta obce Ing. František Rezek a dodává, že na získání Bílé stuhy má velký podíl zdejší Tělocvičná jednota Sokol.

Ta má v současnosti již téměř dvě stovky členů a její činnost se soustřeďuje především na práci s mládeží. Jen předškolních dětí chodí do zdejší nově zrekonstruované sokolovny cvičit každý týden i více než dvě desítky, bohatý sportovní program mají i další sportovní oddíly mládeže a dospělých. Kromě toho vyvíjejí sokolové, často ve spolupráci s hasiči a mysliveckým sdružením Paseky, bohatou kulturní činnost. Tradičně se ve Vlkově pořádá vinobraní, plesy, sokolské šibřinky, dětský karneval, sportovní turnaje, letní posezení pod lipami, jezdí se na výlety a lyžařské zájezdy, sokolové loni společně vyjeli i k moři a letos jedou zas. Vznikají však i tradice nové – loni se poprvé uskutečnil country bál, velký ohlas měla předvánoční akce Putování k betlému, vlkovští v sokolovně společně slavili i silvestr. Hasiči obnovili tradici stavění a kácení máje, všechny spolky se také aktivně zapojují do brigád na zvelebování obce. Obec pravidelně pořádá vítání občánků, nově pro ně například připravuje i originální pamětní listy.

„Lidi ve vesnici dalo hodně dohromady společné budování prostoru na návsi a společenský život se zintenzivnil po dokončení přístavby sociálního zázemí k sokolovně. Letos sokolové získali grant od Fondu T-Mobile na projekt Rok na vlkovské návsi a tak prostor ožívá novými akcemi. Obec nyní připravuje projekty na rekonstrukci školy, kde by mělo vzniknout muzeum a na výstavbu nové hasičské zbrojnice,“ dodává starosta František Rezek. Bude-li vůle zastupitelstva, přihlásí se Vlkov do soutěže Vesnice roku i v příštím roce.