Původní budova školních dílen a zázemí učitelů i zaměstnanců se stavěla v šedesátých letech a přístavba pro kanceláře, zázemí pro učitele a mistry odborného výcviku byla dokončena až po roce 1997. Provoz byl nehospodárný, nadměrně zatěžoval životní prostředí a konstrukce budovy neodpovídala současným požadavkům na tepelné a technické vlastnosti.

„Dlouhodobě usilujeme o úspory v energiích a snižování úniku tepla, je to jedna z nejefektivnějších metod, jak úspor dosáhnout. Proto jsme ve školních dílnách nechali kompletně vyměnit střechu, zateplit obvodové zdi a také jsme vyměnili všechny okna a dveře dílen. Podobné investice do zateplení nejen školních budov, ale i těch dalších v majetku kraje, se nám do budoucna vrátí v nižších účtech,“ sdělil investiční náměstek hejtmana Pavel Bulíček.

Budova ZŠ Bezručova.
Základní škola Bezručova v Hradci Králové slaví, má za sebou půlstoletí

Stavební práce začaly v dubnu letošního roku a skončily na konci srpna.

Střední odborná škola a střední odborné učiliště ve Vocelově ulici připravuje mladé odborníky ve stavebních, dopravních a autoopravárenských oborech. V letošním školním roce ji navštěvuje 675 žáků, z toho 328 v maturitních oborech a 347 ve tříletých učebních oborech. V dílnách ve Vážní ulici mají praktickou výuku žáci učebních oborů automechanik, autoelektrikář, karosář a autolakýrník a maturitních oborů dopravní prostředky a autotronik.

Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví udělila hradecké léčebně dlouhodobě nemocných významné ocenění Kvalitní a bezpečná nemocnice 2023.
Hradecká léčebna dlouhodobě nemocných získala ocenění za kvalitu a bezpečnost

„Strojírenství je na vzestupu a potřebnost specialistů vzdělaných v těchto oborech roste každým dnem. Modernější prostředí ve školách pro výuku, a především pro praxi žáků, patří mezi naše priority, neboť podobné investice přispívají k motivaci a zvyšují zájem žáků o studium technických oborů,“ doplnil náměstek pro školství Arnošt Štěpánek.