„Učňovské školství se potýká s nedostatkem zájmu o studium ze strany veřejnosti. Důsledkem je nedostatek řemeslníků, zejména ve stavebnictví, a dlouhé čekací lhůty zákazníků. Každoroční školení napomáhá zatraktivnění klempířského řemesla a žáci oboru klempíř zde získají cenné zkušenosti při práci s nejmodernějšími materiály a stavebními postupy. Zvyšují si tak kvalifikaci ještě před vstupem do profesního života,“ vysvětluje Lukáš Nepokoj, ředitel SOŠ a SOU Vocelova.

Semináře jsou zaměřeny zejména na praktické opracování nejčastějších detailů střech a fasád.

Stavba nového parkovacího domu v Hradci Králové.
Nejen parkovací dům. Gayerova kasárna čeká velká rekonstrukce